Què en sabem del llenguatge no verbal?

L’antropòleg  Edward T. Hall diu que el “60% de les nostres comunicacions són no verbals”, Mario Pei, calcula que podem produir al voltant de 700.000 signes físics diferents,  Birdwhistell assenyala que només la cara  pot produir 250.000 expressions.Si pensem en la nostra la cara com “emoticones” podrem identificar-ne un bon ventall. El pare de les microexpressions és Paul Ekman. Psicòleg nord-americà […]

Arquitectura salutogènica: la recerca d’una societat saludable

Des que Dilani (2006) va portar el concepte de salutogènesi (Antonovsky , 1976) al disseny sanitari, ha liderat l’Acadèmia Internacional per el Disseny i Salut (International Academy for Design and Health, IADH) amb la finalitat de promoure la teoria salutogènica a l’arquitectura sanitària a tot el món. Aquesta visió és l’eix del seminari que l’Acadèmia celebra […]

Treball en equip: fins a l’infinit i més enllà

La història està plena d’activitats, de tot tipus, les quals són impossibles de desenvolupar de forma individual. Està clar que el treball en equip ha estat un element de superació i que el seu rol ha estat clau en l’evolució humana. Formar i exercitar la  cooperació per al desenvolupament d’activitats de forma grupal és bàsic, […]

Hygge, el secret danès de la felicitat

La paraula hygge, que no té traducció literal a altres idiomes, és un moviment que arriba des de Dinamarca, el país més feliç del món segons un informe de l’ ONU. El que pretén és que cadascú aconsegueixi la felicitat gaudint de les petites i bones coses de la vida. És una actitud interna, cal […]

Empatia

Som capaços d’accedir a la ment d’algú altra i comprendre-la. Amb això podem facilitar la nostra conducta social. Disposem de neurones que fan que ens sentim millor o pitjor en funció de l’estat emocional que ens envolta. Empatitzar i posar-me a la pell de l’altra sense fer meu el seu estat emocional és una habilitat que ens […]

Intel·ligència emocional (2a. part)

Tradicionalment, i fins a l’aparició del concepte IE a la dècada dels 90, se solia tenir molt en compte la mesura del quocient d’intel·ligència (QI) com a predictor de l’èxit en la vida. Aquest valor es continua estudiant i analitzant, tot i que alguns resultats demostren que hi ha altres factors molt importants que afecten […]

L’assertivitat es pot aprendre ?

L’assertivitat és una part de les habilitats socials que reuneix les conductes i pensaments que ens permeten defensar els drets de cadascú sense agredir ni ser agredit. Es pot definir com una manera d’entendre la vida, una actitud d’autoafirmació i defensa dels nostres drets personals, permet l’expressió dels nostres sentiments, preferències, necessitats i opinions de […]

Resiliència

Del llatí resiliens (saltar cap enrere, rebotar) es defineix com la capacitat de l’individu per a afrontar amb èxit una situació desfavorable o de risc, i per a recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant les circumstàncies adverses. 1,2 És un terme molt relacionat amb la psicologia positiva: benestar i satisfacció (en el passat), esperança i […]