Qui som?

El naixement

Som professionals de l’àmbit sanitari de les comarques de Girona que treballem per difondre i millorar la Promoció de la Salut (PS) en els nostres col·lectius. Compartim informació sobre PS, identifiquem actius en salut i potenciem habilitats per a la vida. És així com aconseguim donar eines per implementar la visió salutogènica en la pràctica diària tot aplicant un enfocament per a millorar la salut, no només tractar la malaltia.

 

L’any 2014 Dipsalut va encomanar a Fòrum Sanitari (actualment Fòrum Associació) aquest projecte als col·legis professionals que en formen part :

– Col·legi oficial de farmacèutics (COFGi)

– Col·legi oficial d’infermeria (COIGi)

– Col·legi oficial de metges (COMG)

– Col·legi oficial de psicòlegs (COPGI)

– Col·legi oficial de veterinaris (COVETGi)

-Col·legi oficial de professionals de l’Activitat Física i de l’Esport(COPLEFC)

-Col·legi oficial de treball social de Catalunya (TSCAT)

-Col·legi oficial de Dietistes-Nuticionistes de Catalunya (CODINICAT)

 

Vàrem contactar amb la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG per formar-nos i poder analitzar les estratègies a seguir, cada grup independentment: xerrades informatives, assistència a simposis i congressos, subscripcions a revistes, ajut per cursar el màster de la càtedra, calendari amb temes relacionats amb la PS, …

 

Durant aquestes trobades es va fer palesa la idoneïtat de col·laborar interdisciplinàriament, per tal de treballar contemplant els punts de vista dels diferents col·lectius sanitaris i al 2015 es van crear 3 grups de treball integrats per membres de cada col·legi professional.

 

 

 

 

 

Estem organitzats en els següents grups de treball interdisciplinaris:

– Grup de difusió i xarxes:

                * pàgina web (www.promosalutgirona.org)

                * coordinació dels post quinzenals al bloc de la web

                * calendari mensual a la web amb activitats i esdeveniments relacionats amb la PS

                * informació a les xarxes socials Facebook, Twitter, Youtube

                * redacció de un glossari de termes i conceptes

* edició de un butlletí amb periodicitat quinzenal

– Grup de recerca:

                * realització de grups focals a cada col·legi professional per analitzar barreres i facilitadors en la implantació de la PS en la pràctica diària.

                * presentació de treballs amb les conclusions a congressos i simposis

– Grup d’actius:

                * taller d’identificació d’actius de 90 minuts adreçat a grups professionals sanitaris

                * formació a formadors en PS

                * participació en congressos i simposis

– Grup d’organització de la Jornada de PS

                * Realitzada els dies 1 i 2 d’octubre de 2021 en format semipresencial (veure arxiu sobre la Jornada: programa, vídeos, fotos…)

– Grup d’organització del Premi en PS

                * gestions realitzades per a l’atorgament d’un premi al millor treball en PS a les comarques gironines, lliurat durant la Jornada de PS.

– Grup enquesta

                * gestions realitzades per enquestar els temes d’interès dels professionals de la salut.

– Grup de realització de càpsules informatives

                * editades 10 càpsules d’aproximadament 1 minut de durada amb els següents títols:

                               – Què és salut?

– Què és la promoció de la salut?

– Què és un actiu en salut?

Salutogènesi

– Promoció vs Prevenció

– Alimentació

– Determinants de la salut

– Alfabetització

– Gestió del temps

– Respecte a la natura

                * en projecte 5 càpsules més.

– Grup d’aliances

                * grup recentment endegat amb el propòsit d’identificar tots els grups i institucions que treballen en PS a les nostres comarques i establir sinèrgies i col·laboracions.

– Grup de treball en l’àmbit Covid

                * grup que vol analitzar l’impacte de la pandèmia en el nostre àmbit professional, així com fer un recull de totes les iniciatives i eines a l’abast del professional per a millorar-ne la salut.

– Grup infografies

                * projecte en curs per a realitzar infografies informatives, a càrrec de cada grup col·legial.

A banda, cada grup col·legial realitza els seus propis projectes, adreçats específicament al seu col·lectiu. A tall d’exemples:

– Col·legi d’Infermeria: atorga una beca per al màster en PS de la Càtedra de la UdG.

– Col·legi de farmacèutics: organització d’activitats salutogèniques

– Col·legi de metges: organització de un nou grup focal per debatre les conclusions de l’estudi sobre barreres i facilitadors en la PS. Col·laboracions amb el Grup de Metges Joves.

– Col·legi de psicologia: cicle de xerrades formatives a la seva seu.

– Col·legi de veterinaris: subscripcions a revistes

Facilitar als nostres companys col·legiats l’arribada d’informació de qualitat sobre la promoció de la Salut amb l’objectiu d’empoderar-los i contribuir a la millora de la salut de les persones de les comarques gironines difondre per les xarxes socials essencialment informació rellevant en la promoció de la Salut.

Elaboració d’un estudi dels factors que influencien l’aplicació de la Promoció de la Salut per part dels professionals de Farmàcia, Fisioteràpia, Infermeria, Medicina, Psicologia i Veterinària de la província de Girona amb l’objectiu d’identificar els factors facilitadors i les barreres existents a l’hora de treballar en Promoció de la Salut.

Fer conèixer, mitjançant la reflexió, que en paral·lel al model del dèficit ( que incideix en disminuir o evitar els factors que produeixen malestar) hi ha el model dels actius (que potencia directament els factors que aporten benestar) obrint-se una nova estratègia en el treball per la millora de la salut de la nostra població.