« Back to Glossary Index

És un estat de complet benestar físic, psíquic i social i no solament l’absència de malaltia (OMS 1948)….Caràcter bio-psico-social de la salut.

És un dret humà fonamental, el principal objectiu social en tot el món i requereix l’acció de molts altres sectors socials i econòmics, a més del sector salut (Conferència Alma-Ata 1978).

És un concepte positiu que engloba recursos personals i socials i una capacitat física adequada. Un recurs per a la vida quotidiana, no l’objectiu de la vida en si. Un recurs que permet a las persones portar una vida individual, social i  econòmicament productiva. “La salut és un dret de tots els éssers humans i ha de ser sostinguda per la societat. La salut és una responsabilitat col·lectiva “ (Carta Ottawa OMS 1986)…Més enllà del sector sanitari!.

És un dret universal i un recurs essencial, un objectiu social compartit i una prioritat política (Conferència Shanghai 2016).

* Càpsula “Què és la salut?” https://www.youtube.com/watch?v=KNBPvbnx3C8&ab_channel=ProfessionalsperlaPromoci%C3%B3delaSalutaGirona

« Back to Glossary Index