Imaginant la salut pública a Catalunya

Per saber com hauria de ser la Salut pública de Catalunya hauríem de començar sabent què és la salut pública. Segons la OMS “la salud pública es la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, mantener y proteger la salud de la comunidad, y prevenir enfermedades, lesiones e incapacidad.”(1). Al nostre territori tenim l’Agència […]

Dona i salutogènesi

Dona i salut

La promoció de la salut pot tenir diferents definicions, però totes tenen en comú que estan centrades en la persona. Des de  la seva capacitació i apoderament, perquè aquesta pugui aconseguir la pròpia autogestió i té una mirada integradora dels factors socials i ambientals. Avui centrem el focus en la dona i la salutogènesi. Les […]

Un exemple de sostenibilitat

Produir sense contaminar i l’ aprofitament dels  residus que es generen  é,s a grans trets, el què anomenem  economia circular, que progressivament haurà de ser  una realitat. Els recursos naturals són finits  i l’equilibri vulnerable a  l’acció humana, i com a conseqüència hi poden haver  catàstrofes naturals , aparició de noves pandèmies  i,  en alguns casos, […]

Urbanisme i perspectiva de gènere.

L’espai urbà no és neutre. La percepció de ciutat, les zones de trànsit, de repòs, de socialització, els horaris o els transports, no són iguals per un infant, una persona gran o una persona amb movilitat reduïda. De la mateixa manera, homes i dones experimenten la ciutat, el barri i la llar de forma diferent. […]

Animals que ajuden les persones

Què és la Intervenció Assistida amb Animals de companyia (IAA)? Des dels seus inicis, l’ésser humà ha demostrat un fort vincle amb els animals. Els humans tenim una afinitat innata per a tot allò que és vivent i natural. Els animals són capaços de fer-nos sentir millor, ajudar-nos, fer-nos somriure i, fins i tot, d’intervenir […]

Una empresa saludable: una inversió d’èxit

La salut laboral és una qüestió important en la vida de les persones.  Tant què, un dels desafiaments del segle XXI, és la conversió de les nostres empreses en organitzacions saludables. L’OMS i la OIT (Organització Internacional del Treball)  van definir l’entorn de treball saludable com aquell en el què els treballadors i els caps […]

Política i salut

La salut és un dret humà fonamental, La vida i la salut de les persones depenen de les condicions en què aquestes neixen , viuen i moren (Wilkinson and Marmot, 2003) , i està influïda pels determinats econòmics , socials, culturals, ambientals i personals. El 80% dels determinants de la salut es troben fora del […]