Comparteix aquesta entrada

Una empresa saludable: una inversió d’èxit

La salut laboral és una qüestió important en la vida de les persones.  Tant què, un dels desafiaments del segle XXI, és la conversió de les nostres empreses en organitzacions saludables.

L’OMS i la OIT (Organització Internacional del Treball)  van definir l’entorn de treball saludable com aquell en el què els treballadors i els caps col·laboren en un procés de millora continua per a promoure i protegir la salut, seguretat i benestar dels treballadors, i que té efectes directes sobre el rendiment, la productivitat, la imatge, la sostenibilitat, la qualitat del servei i els beneficis de l’empresa.

En un sentit ampli, a un entorn de treball saludable, la salut del treballador i de l’empresa van estretament vinculades, estant la generació d’aquest ambient lligat a l’ètica empresarial.

Són 3 les línies d’acció que es consideren claus per a aconseguir que les organitzacions siguin saludables:

  • la prevenció de riscos laborals,
  • la cultura de l’organització,
  • les accions voluntàries de l’empresa per permetin i facin costat a les opcions saludables i que aportin valor a la societat.

Com exemples de línies concretes sobre les que treballen les empreses saludables destaquen: el descans en el treball, la reincorporació laboral, l’embaràs i lactància, les malalties cròniques, l’envelliment, l’alimentació saludable, l’activitat física, els hàbits de la son, el tabac, alcohol i d’altres drogues, entre d’altres.

De les múltiples avantatges que suposa tenir empreses saludables, cal remarcar la disminució de l’absentisme laboral, dels accidents i malalties laborals, de la rotació de personal i dels costos sanitaris, de seguretat social i d’assegurances.

Sense cap mena de dubte, una companyia serà molt més eficient, competitiva i valorada si els equips que la composen estan en plena forma física i mental, amb prou energia per afrontar noves iniciatives, amb capacitat d’aprenentatge constant i amb ganes d’aportar noves idees i de treballar en equip.

Amèlia Sos Sequeiro
Metgessa
Grup Difusió i Tic. Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona.

Bibliografia:

Hay empreses saludables?? Tres maneres de responder a esta pregunta. Thomas Currás, H. Oikonomics. 8. Noviembre 2017.

Empresa saludable. Canal Salut. Generalitat de Catalunya. http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/empresa-saludable/

Guia de l’empresa saludable. Cambra Oficial de Comerç, Navegació i Indústria de Barcelona. 2009. http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/recomanacions_generals/la_guia_de_lempresa_saludable/documents/gsal2009.pdf

Altres articles

Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Coneixes l’Slow Gardening?

En aquest post us vull parlar d’una activitat que practiquem a casa des de la pandèmia i que ens dona molta satisfacció a nivell familiar.

Salutogènesi
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Dona, menopausa. Salut i vida

La menopausa és fruit de la involució natural dels ovaris amb l’edat. L’absència de menstruació és provocada per l’evolució fisiològica del cos de la dona.