Comparteix aquesta entrada

Política i salut

La salut és un dret humà fonamental, La vida i la salut de les persones depenen de les condicions en què aquestes neixen , viuen i moren (Wilkinson and Marmot, 2003) , i està influïda pels determinats econòmics , socials, culturals, ambientals i personals. El 80% dels determinants de la salut es troben fora del sistema sanitari.

Segons la OMS les condicions fonamentals per tenir una bona salut són: la pau, la vivenda, l’educació, l’alimentació, el salari, un ecosistema estable,  uns recursos sostenibles, la justícia social i l’equitat.

Entenent doncs que la salut no només depèn del Departament de Salut, és fonamental incorporar-la a totes les polítiques. Tots els sectors del govern han de poder capitalitzar les influències que sobre la salut tenen les polítiques que impulsen.

El concepte de salut a totes les polítiques (STP) es base  en els principis de la promoció de la salut desenvolupats  inicialment en la Declaració de Alma-Ata sobre Atenció Primària de salut (1978) i la Carta de Ottawa per  a la Promoció de la Salut (1986). L’enfoc de STP va ser desenvolupat  posteriorment en la Declaració de Adelaida  del 2010  i el juny del  2013 amb la Declaració de Helsinki.

A nivell estatal, l’Informe SESPAS 2010; Salut a totes les polítiques, es posa com un repte per a la salut pública a Espanya.

En aquesta línia a  Catalunya,  el 20 de novembre de 2012 es va aprovar l’Acord de Govern per la creació de la Comissió  interdepartamental per l’elaboració de PINSAP (pla interdepartamental i intersectorial de salut pública), que es posà en marxa el febrer del 2014.

El PINSAP neix  amb els objectiu de millorar  la salut de  la població a partir d’accions interdepartamentals  i intersectorials, millorant la coordinació i promoció de sinèrgies que comportin un increment de l’ efectivitat, eficiència i equitat de les polítiques intersectorials  sobre salut i benestar.

És de gran importància, doncs, que els governs facin promoció de la salut, impulsant polítiques públiques que ajudin a mantenir la salut en tots els àmbits de la política (educació, treball, urbanisme, medi ambient i , evidentment en el de la salut).

STP és una nova forma de definir i desenvolupar l’acció de govern  on l’objectiu és la promoció de polítiques públiques saludables.

El principal factor per poder avançar en aquest camí és sens dubte la voluntat política.

Teresa Mir , Pilar Àvila, Assumpta  Bou, Mayte Casamitjà
Metgesses
Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

Bibliografia;

-Declaració de Alma-Ata sobre Atenció Primària de salut (1978)

-Carta de Ottawa per la Promoció de la Salut (1986). –Informe de la Reunión Internacional sobre la Salud en Todas las Políticas, Adelaida 2010Sostenibilidad ES Salud

-La salut en totes las polítiques, un reto para la salud pública en España. Informe SESPAS 2010

Health in all policies, a challenge for public health in Spain. SESPAS report 2010

Lucía Artazcoza,b,??, Juan Olivab,c, Vicenta Escribà-Agüirb,d, O.. Óscar Zurriagad,

Salud pública y sistema sanitario. Informe SESPAS 2010
José Luis Aboal-Viñas
Gac Sanit 2010;24 Supl 1:12-8

Los retos de salud en todas las polı ´ticas para la investigacio ´n en salud: la investigacio ´n sobre los determinantes sociales de la salud y de las desigualdades en salud.

Borrell C, Malmusi D Gac Sanit. 2010;24.

La evaluación del impacto en la salud: una vía para introducir la salud en todas las políticas. Informe SESPAS 2010
Santiago Esnaola, Amaia Bacigalupe, Elvira Sanz, Elena Aldasoro, Carlos Calderón, Juan Zuazagoitia, Koldo Cambra
Gac Sanit 2010;24 Supl 1:109-13

La evaluación de políticas públicas. Informe SESPAS 2010
Jaime Pinilla, Anna García-Altés
Gac Sanit 2010;24 Supl 1:114-9

La justificación de las políticas de salud pública desde la ética y la eficiencia económica. Informe SESPAS 2010
Miguel A. Ramiro Avilés, Félix Lobo
Gac Sanit 2010;24 Supl 1:120-7

La salud en todas las políticas. Tiempo de crisis, ¿tiempo de oportunidades? Informe SESPAS 2010
Rosa Urbanos
Gac Sanit 2010;24 Supl 1:7-11

Sparks, M. (2013). Salud en todas las políticas. Marco para la acción de los países. Versión preliminar. Versión resumida del segundo borrador. Disponible en: http://www.paho.org/hq/

World Health Organization (1986). The Ottawa Charter for Health Promotion. Ontario, Canada: Canadian Public Health Association, Health and Welfare Canada, and the World Health Organization

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Treball Social i promoció de la salut

El Treball Social és una disciplina acadèmica que promou el canvi i el desenvolupament social, la cohesió social i l’enfortiment i l’alliberament de les persones.