equitat

Comparteix aquesta entrada

Treballant com a professionals de la salut des de la promoció i l’equitat!

Què és l’envelliment saludable? Quin problema ens soluciona?” Amb gairebé 10 anys de vida del nostre grup,  sensibilitzant l’entorn en temes de promoció, te n’adones  de com d’important és integrar el concepte promoció en la praxis habitual sense necessitat d’estar-lo mencionant explícitament… Quan et sorprens defensant accions en envelliment saludable(1), potenciant el benestar de l’individu anant més enllà d’un problema concret a solucionar i sense ni tan sols mencionar-ho, és quan te n’adones que has aconseguit aquesta integració…És el treball des de la globalitat, des de la visió holística, des de l’individu com a un tot!Aquest post simplement te com a objectiu deixar clar els conceptes promoció i equitat, i la seva importància en el nostre treball com a professionals.

“I què més dona saber si fer activitat física  és promoció o prevenció? el cas és que en faci!” Recordo les primeres discussions sobre què és promoció i què prevenció, on els més escèptics argumentaven la importància de l’acció més enllà de la motivació que ens hi portava. Com ens ajuda tenir una carta d’Otawa (2) on recolzar els arguments, quan vols fer entendre el deure que tenim com a professionals d’advocar per la promoció! Perquè serà així com farem arribar a les institucions i als poders polítics i econòmics la importància d’apostar pel treball en promoció, i així com aconseguirem sumar en el benestar de les comunitats.

La promoció (3), com a procés que permet a les persones incrementar el control  sobre la seva salut (els determinants de salut) per tal de millorar-la, inclou totes aquelles accions que, situats en el contínuum benestar-malaltia (4), ens fa -mirant cap a la salut- treballar per aconseguir més salut i així augmentar el benestar. Sense tenir en compte, en aquell moment i per aquella acció, la malaltia (la recomanació d’actius n’és un paradigma!).

La promoció aposta directament per potenciar la salut enmig d’un món on la majoria de professionals ens hem format des d’una perspectiva patogènica;es tracta de potenciar la salut com a acció complementaria a la dela cura i la prevenció (que treballa per disminuir patologia o dèficit), perquè això ens ajudarà com a societat a aconseguir més benestar. Mirant el contínuum (imatge1), és evidentqueal apropar-nos al benestar (S+) ens allunyem a la vegada del malestar de la malaltia (S-).

Imatge 1

Perquè és important saber que estem treballant Promoció? Perquè només treballant-hi de manera conscient anirem creant evidència i més consciència del benestar que aporta, i hi treballarem més (procés d’aprenentatge de Maslow (5)). I serà a partir de l’evidència d’aquest treball com podrem fer entendre a qui no la coneix la importància de destinar-hi recursos, donat que és quelcom que també ajuda en el treball pel benestar de la persona. No podem permetre que la promoció no rebi recursos donant per fet que treballar pel benestar és un fet que no ens pertoca als professionals i que la població ja sap fer sola.  De la mateixa manera que cal apoderar a la persona en cura i prevenció: és important també treballar pel seu apoderament en promoció (educació per la salut (6)).

Per altra banda, observant la societat actual, amb les desigualtats sobre la taula i en un moment on aquestes cada vegada van en augment i els recursos són els que són, és molt important que tinguem present la importància de treballar des de l’equitat.

“No podem fer diferències, us hem de tractar igual que els demés”(l’inici de l’iniquitat)!). Quantes vegades en el nostre treball diari demanant determinades adaptacions d’una acció ens hem trobat aquesta resposta?

El concepte iniquitat, al igual que el de desigualtat, és clar i confús a la vegada…. En molts fòrums, sobretot els relacionats amb salut,  es parla per igual d’iniquitat i desigualtat social, o simplement “desigualtat”, tot i que, estrictament,  no són exactament el mateix… Les iniquitats són aquelles desigualtats (o diferencies en salut) innecessàries, injustes i evitables (7). Per tant hem de tenir clar que, com a professionals, tenim el deure d’intervenir a favor de l’equitat, perquè amb les nostres accions podem ocasionar, empitjorar o mantenir iniquitats si no tenim en compte les desigualtats existents.

Imatge 2. Font: https://blog.aquas.cat/wp-content/uploads/2016/09/Igualtat-equitat-realitat.png

Vivim en un mon ple de diferencies (gènere, edat, ètnia, territori, classe social, característiques físiques…. ); la sola existència d’aquestes genera desigualtats injustes i algunes fins i tot inevitables (en la imatge 2 si ets més baix no arribes a veure l’espectacle)…. Per a ser equitatius amb les nostres accions és molt important tenir present aquestes desigualtats (conseqüències de diferent alçada per exemple),  i treballar de manera que no les fem més presents ni n’augmentem el gradient, i si és possible rebaixem les diferencies (“igualem alçades”).

Treballar des de l’equitat consisteix precisament en això: tenir clar les característiques i les diferències d’allí on estem treballant i tenir present per una banda les desigualtats que podem arribar a generar i per altra mirar com podem disminuir-ne el gradient amb les nostres accions.

En un món ple de límits i de desigualtats, com a societat i com a agents de salut que treballem en ella, cal que pensem com no generar iniquitat amb les nostres actuacions. Us convidem a tenir present dos documents, un del Ministeri de Sanitat (8)  i l’altre de l’OMS (9), per aconseguir aquest objectiu!

L’equitat i la promoció són conceptes transversals en totes les disciplines dels professionals que treballem pel benestar, és important tenir-los en compte i defensar-los!

Montse Lloveras Clos.
Metgessa.
Grup d’actius en Salut. Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

Bibliografia

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Treball Social i promoció de la salut

El Treball Social és una disciplina acadèmica que promou el canvi i el desenvolupament social, la cohesió social i l’enfortiment i l’alliberament de les persones.