« Back to Glossary Index

És el procés que permet a les persones incrementar el control  sobre la seva salut (els determinants de salut) per tal de millorar-la.

Constitueix un procés polític i social global dirigit a enfortir les habilitats i capacitats dels individus i, alhora, a modificar les condicions socials, ambientals i econòmiques, amb la finalitat de mitigar el seu impacte en la salut pública i individual (Carta Ottawa OMS 1986).

Actua sobre els determinants de la salut per aconseguir-ne el major guany, contribuir significativament en la reducció de les desigualtats en salut, assegurar els drets humans i construir un capital social. La meta final és incrementar l’expectativa de salut i reduir-ne les diferències entre països i grups.

La Carta d’Ottawa identifica tres estratègies bàsiques per a la promoció de la salut:

– L’advocacia per la salut amb la finalitat de crear les condicions sanitàries essencials indicades.

– Facilitar que totes les persones puguin desenvolupar el seu complet potencial de salut.

– Mediar a favor de la salut entre els diferents interessos existents a la societat.

Aquestes estratègies es recolzen en cinc àrees d’acció prioritàries:

– Establir una política pública saludable

– Crear entorns que afavoreixin la salut

– Enfortir l’acció comunitària per la salut

– Desenvolupar les habilitats personals

– Reorientar els serveis sanitaris

La Declaració de Jakarta (juliol 1997) confirma que les persones han de ser el centre de l’acció de la promoció de la salut i de la presa de decisions. L’alfabetització sanitària fomenta la participació. L’accés a l’educació i a la informació, i l’apoderament de les persones i les comunitats és essencial.

* Càpsula “Què és la promoció de la salut?” https://www.youtube.com/watch?v=WqY14JXEz5Y&ab_channel=ProfessionalsperlaPromoci%C3%B3delaSalutaGirona

« Back to Glossary Index