Envelliment saludable

Comparteix aquesta entrada

L’envelliment saludable: un repte cada vegada més accessible.

Segons l’OMS, l’envelliment és “el deteriorament de les funcions progressiu i generalitzat, que produeix una pèrdua de resposta adaptativa a l’estrès i un major risc de patir malalties relacionades amb l’edat”.  Més enllà d’aquesta definició, l’envelliment està immers en un context que depèn principalment de la cultura de cada regió. En la nostra societat, envellir fa por i sovint es generen actituds negatives envers la vellesa… són mites que hauríem de trencar1.

L’Informe mundial sobre envelliment i salut de l’OMS de l’any 2015 treballa alguns d’aquests mites a fi de canviar les percepcions al voltant de la salut i l’envelliment, i ens introdueix el concepte «envelliment saludable» partint dels conceptes «capacitat intrínseca» i «capacitat funcional» (en relació amb l’entorn).

L’envelliment saludable es defineix com el procés de desenvolupar i mantenir la capacitat funcional que permet el benestar en la vellesa. Què necessitem per un envelliment saludable?? Aquest tríptic3 ens ho deixa clar:

Envelliment

El desembre de 2018, en aquest mateix blog un company parlava d’envellir en positiu4, donant-nos petites pinzellades d’evidències sobre com aconseguir benestar en gent gran.  L’octubre de 2019, una altra companya, en el seu post «residències pet-friendly»5, ens donava idees de possibles actius a treballar en aquest col·lectiu.

El 14 de desembre de 2020, l’Assemblea general de Nacions Unides dona el vist-i-plau a la proposta: “una dècada d’envelliment saludable 2020-2030”, alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, i decideix proclamar-la com la «Dècada de les Nacions Unides per l’Envelliment Saludable» (Resolució 75/131)6.

Aquests deu anys  es plantegen com a una col·laboració global -que reuneix governs, societat civil, organitzacions internacionals, professionals, institucions acadèmiques, mitjans de comunicació i sector privat- amb l’objectiu de millorar la vida de les persones grans, les seves famílies i les comunitats on viuen. Durant aquest decenni s’abordaran 4 àrees d’acció: 

  • Ambients amigables amb la gent gran (entorns adaptats).
  • Lluita contra l’envelliment (estereotips, prejudicis i discriminacions per edat), millorant la comprensió de l’envelliment saludable.
  • Atenció integrada, transformant els serveis socials i de salut cap a una atenció més centrada en la persona i coordinada.
  • Cura a llarg termini i recolzament als països per invertir en cures pal·liatives.

La pandèmia COVID19 i les mesures que va implicar el 2020  han posat en relleu moltes mancances i aspectes a treballar pel benestar de la gent gran, entre elles la creixent preocupació per a la salut pública i les polítiques sobre aïllament social i solitud .

El document: «Informe de incidencia: aislamiento social y soledad en personas mayores»7de juliol 2021, ens proposa una estratègia de tres punts per abordar l’aïllament social i la solitud d’aquest col·lectiu durant la pròxima dècada:

  • Crear una coalició global per augmentar la prioritat política de l’aïllament social i la solitud
  • Millorar la investigació i enfortir l’evidència per a intervencions efectives.
  • Implementar i ampliar intervencions efectives.

En resum, ara prenen més força que mai l’envelliment en positiu i la promoció de la salut a través de la recomanació d’actius per millorar el benestar de la gent gran; a partir d’un millor coneixement de l’envelliment, amb un treball interdisciplinar i coordinat, amb una major implicació política, i cercant evidència a nivell d’aquelles accions que poden resultar efectives per la millora del benestar.

Poc a poc els diferents camins convergeixen….

Montse Lloveras Clos
Metgessa de família.
Grup d’Actius en Salut.

Bibliografia:

https://www.who.int/news-room/photo-story/photo-story-detail/ageing-and-life-course
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186471/WHO_FWC_ALC_15.01_spa.pdf
https://www.who.int/ageing/ageing-infographic-2015-es.pdf?ua=1
https://www.promosalutgirona.org/envellir-en-positiu/
5  https://www.promosalutgirona.org/residencies-pet-friendly/
https://undocs.org/en/A/RES/75/131
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030749

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Lactància materna, bimaternitat i amor

Recordo les meves inquietuds quan esperava l’arribada del teu germà. Si em despertaria a la nit quan plorés, si sabria què li passava a cada