Imaginant la salut pública a Catalunya

Per saber com hauria de ser la Salut pública de Catalunya hauríem de començar sabent què és la salut pública. Segons la OMS “la salud pública es la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, mantener y proteger la salud de la comunidad, y prevenir enfermedades, lesiones e incapacidad.”(1). Al nostre territori tenim l’Agència […]

Promoció de la salut a l’entorn de treball

A la feina ens hi estem aproximadament un terç del dia. Són moltes hores, per la qual cosa ens hem de plantejar de fer una bona feina de Promoció en Salut dins aquest àmbit. La Promoció de la Salut en el lloc de treball fa referència a l’esforç en comú d’empresaris, treballadors i la societat […]

Prescripció social: una eina en promoció de la salut?

La prescripció social o recomanació d’actius és un mitjà que permet als professionals de la salut aconsellar aquells serveis locals i comunitaris no clínics per a la salut i benestar de les persones: clubs socials, clubs esportius, grups d’autoajuda, classes de cuina, classes d’art o dansa, clubs de lectura i un llarg etcètera. És una […]