Comparteix aquesta entrada

Promoció de la salut a l’entorn de treball

A la feina ens hi estem aproximadament un terç del dia. Són moltes hores, per la qual cosa ens hem de plantejar de fer una bona feina de Promoció en Salut dins aquest àmbit.

La Promoció de la Salut en el lloc de treball fa referència a l’esforç en comú d’empresaris, treballadors i la societat en conjunt per millorar la salut i el benestar laboral dels treballadors.

Ho podem aconseguir mitjançant:

  • Millora de l’organització del treball.
  • Promoció de la participació dels treballadors en activitats saludables.
  • Fomentar el desenvolupament personal.
  • Promoure hàbits de vida saludable.

És important veure el capital humà com la força dinamitzadora de l’empresa, per tant totes les accions dirigides a facilitar un entorn saludable i trasmetre uns hàbits saludables als treballadors redundaran en un benefici comú.

La Promoció de la Salut i benestar en el lloc de treball es tradueix en una disminució de les malalties i els costs derivats d’elles; un increment de la productivitat, així com una població treballadora més sana, més motivada, amb la moral més alta i millor clima laboral.

Deixant de banda la prevenció de riscos laborals, tema que és d’obligat compliment per part de les empreses, hi ha altres maneres de maximitzar la salut i la productivitat dels treballadors.

Hi ha unes accions voluntàries que pot dur l’empresa per crear entorns que permetin i recolzin eleccions saludables. Com? Oferint unes condicions organitzatives i mediambientals saludables. I els empleats s’haurien d’implicar activament en els programes.

L’empresa pot oferir programes per deixar el tabac, pot oferir gestió de l’estrès, consells nutricionals, disposar de programes de coaching emocional…

Pot gestionar l’espai físic: gestió adient de soroll, temperatura, ordre, neteja, ús de materials saludables, etc.

Quant a l’àmbit psicològic pot oferir un manual d’acollida per als nous treballadors, potenciar els espais de treball col.laboratiu i eines per fomentar la creativitat (parets de vidre, espais a peu dret, menjadors…)

L’empresa pot oferir jornades participatives fora de l’espai de treball, avaluar el clima de treball mitjançant enquestes o focus grup.

L’empresa pot fomentar un estil de vida saludable mitjançant la creació d’una sala equipada, descomptes en clubs esportius…. Promoure bons hàbits alimentaris amb menús saludables a la cafeteria, i productes sans. Programes per combatre addicions: tabac, alcohol, joc, medicaments…

És beneficiós per l’empresa? Si, això implicarà un descens de l’absentisme, major motivació, millora de productivitat, menor rotació del personal… cosa que també es traduirà en majors beneficis econòmics per a l’empresa.

Webgrafia:

http://blogs.murciasalud.es/edusalud/2013/06/24/la-promocion-de-la-salud-en-el-lugar-de-trabajo-una-oportunidad-empresarial-i/

http://www.eactivat.com/promocio-de-la-salut-en-el-treball-pst-2/

http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/Espais_Dialeg/articles/Responsabilitat_Social/Entorns-de-treball-saludables.pdf

Grup Actius

Promoció per la Salut

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Viatjar millora el benestar

Són moltes les raons per recomanar qualsevol viatge, des d’una petita escapada prop de casa fins a destinacions llunyanes. La sensació de benestar que proporciona