Comparteix aquesta entrada

Intervencions en i amb la Comunitat: Recerca i evidència

Tots coneixem frases com:
“The community approach MAY be more effective than the individual in usual preventive interventions in primary care. There is a LACK OF EVIDENCE on many community interventions in primary care and FURTHER RESEARCH IS NEEDED(1).

I AIXÒ PER QUÈ?

El treball multidisciplinari i intersectorial amb les comunitats i la RECERCA DE L’EVIDÈNCIA en les intervencions comunitàries han estat, fins el moment, insuficientment valorats i només possibles gràcies a la iniciativa d’alguns professionals o programes concrets. Però el desplegament del PINSAP, el PIAISS, l’ENAPISC i l’Estratègia de Salut Comunitària(2), obren una bona perspectiva per a la integració de la Salut Comunitària al model sanitari.

Les xarxes on compartir experiències encara s’estan desenvolupant i la presència d’articles en revistes d’impacte referents a estudis de recerca sobre l’eficiència d’intervencions comunitàries realitzats a Espanya és minsa, apareixent pràcticament només en la literatura “gris”(3).

I PER AIXÒ …, malgrat l’enfoc comunitari pot ser més eficaç que l’individual en les intervencions preventives a l’Atenció primària, manquen estudis d’intervencions a nivell comunitari que puguin contribuir a trobar evidència sobre l’eficàcia/(cost-)efectivitat/eficiència de les intervencions comunitàries. Sobretot estudis en els que les comunitats i els professionals de diferents disciplines i sectors siguin co-investigadors, des de l’anàlisi de les necessitats de la gent fins al disseny, implementació i avaluació de les intervencions per millorar la salut de la població. Però també falten publicacions d’estudis amb resultats no esperats, no favorables per millorar la salut.

Per què? Els professionals estem prou motivats?

Alguns estudis mostren que els factors més importants per treballar en Salut Comunitària des de l’Atenció Primària són el tipus de professió, l’opinió i l’actitud personal, i la sensibilitat social dels professionals, més que no la sobrecàrrega de feina. Infermeria i els treballadors socials, els professionals que creuen en el model d’atenció biopsicosocial i en la Promoció de la Salut, i aquells que reconeixen la necessitat de participació dels ciutadans en el sistema sanitari s’hi dediquen més(3).

Ens falta formació en metodologia per portar a terme intervencions comunitàries i per fer recerca en aquest tipus d’intervencions?

La majoria d’intervencions en i amb la comunitat són complexes, amb múltiples components amb efectes que alhora són independents i interdependents entre ells, en les que hi ha una interacció -a més canviant- entre el context i la intervenció, i particularment entre els participants i els professionals. Això influencia els resultats de la intervenció i la seva sostenibilitat(4).

Per tot això és difícil trobar dissenys d’intervencions que ajudin a determinar les relacions causals, la seva efectivitat, o que puguin ser generalitzables a d’altres entorns(5). (En parlem en un proper post al nostre blog?).

DESALENTADOR? NO!

Definitivament, a part d’un canvi en el model de l’Atenció Primària, ens cal més motivació, més formació, més reflexió, més treball en equips multidisciplinaris i intersectorials, i més atreviment en fer copartícip a .la comunitat en les intervencions, en la recerca i en la seva divulgació(6).

No oblidem que  S’APRÈN FENT-HO!

Assumpta Bou
Metgessa
Grup Recerca. Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona.

ACRÒNIMS:

PINSAP: Pla Interderpartamental de Salut Pública

PIAISS: Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària

ENAPISC: Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària

BIBLIOGRAFIA:

  • March S, Torres E, Ramos M, Ripoll J, et al. Adult community health-promoting interventions in primary health care: A systematic review. Prev Med. 2015;76:S94-104. http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2015.01.016
  • Estratègia transversal per abordar projectes de salut comunitària. Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC).2017, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/links_sueltos_relacionats/Estrategia-Transversal-Salut-Comunitaria.pdf

  • March S, Ripoll J, Jordan Martin M, et al. Factors related to the development of health-promoting community activities in Spanish primary healthcare: two case–control studies. BMJ Open 2017;7:e015934. doi:10.1136/bmjopen-2017-015934. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2017-015934
  • Datta, J.and Petticrew, M. Challenges to evaluating complex interventions: a content analysis of published papers. BMC Public Health 013; 13:568
  • Bauman A, Nutbeam D. Planning and evaluating population interventions to reduce noncommunicable disease risk – reconciling complexity and cientific rigour?.Public Health Res Pract.2014;25(1):e2511402. http://dx.doi.org/10.17061/phrp2511402
  • Berenguera A, Pons-Vigués M, Moreno-Peral P, et al. Beyond the consultation room: Proposals to approach health promotion in primary care according to health-care users, key community informants and primary care centre workers. Health Expect. 2017; 20:896–910.

Altres

  • Ogilvie D, Cummins S, Petticrew M, White M, et al. Assessing the evaluability of complex public health interventions: five questions for researchers, funders, and policymakers. The Milbank Quarterly 2011;89(2):206-225. https://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0009.2011.00626.x

Altres articles

dormir
Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Dormir de forma más saludable

Los humanos pasan alrededor de un tercio de sus vidas durmiendo. El sueño cumple funciones esenciales para la preservación de la salud y del rendimiento.

Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

El càstig de Zeus

Segons el mite grec, Pandora va ser la responsable d’obrir la caixa que contenia tots els mals i desgràcies i de repartir-los pel món: la