teatre

Comparteix aquesta entrada

Teatralitzar la vida dona salut i benestar

Fer teatre, llegir el teatre, escriure teatre, ensenyar teatre, dirigir teatre, veure teatre, anar al teatre. Quina relació tenen aquestes notes en aquest post? Doncs que en aquest espai es parla de promoció de la salut i que, des de diferents punts de vista, el teatre és i es comporta com un actiu de salut. A aquestes alçades els assidus als nostres escrits ja saben que és un actiu de salut. Però ho repetirem.
Un actiu de salut és un recurs que dona salut i benestar a les persones o els grups d’una comunitat que en gaudeixen i en participen. I tant les persones, com els seus entorns, els equipaments dels seus  pobles i/o de les seves  ciutats, i les activitats comunitàries que s’hi duen a terme, poden ser actius de salut per a les persones que en gaudeixen. I el seu mapatge és un element fonamental per saber que existeixen i  per poder localitzar-los i utilitzar-los un cop coneguts i triats.

I el teatre què és? Doncs la resposta està en funció de com s’entengui i es contesti aquesta pregunta. Pot dependre de qui la formuli i de qui la respongui. Perquè a més a més la paraula agrupa molt conceptes diferents, però sempre relacionats entre ells. Ara ja s’entén el  paper introductori de la primera frase d’aquest article. De tota manera l’anirem desgranant.  Perquè el teatre és l’edifici destinat a la representació d’obres dramàtiques (també les còmiques i d’altres espectacles),i és l’espai que conté les persones que el dirigeixen i els actors que hi representen una obra teatral. I també és sinònim de  públic, del  que assisteix a una representació teatral. És l’art de representar davant d’aquest públic una obra dramàtica (una tragèdia, una obra còmica, un musical,…). I és en ell on es materialitza la professió d’actor. I direm que  la literatura dramàtica és la que se sol llegir en un club de lectura de llegir teatre. Com també és un sinònim del conjunt d’obres dramàtiques d’un autor, d’una època, d’un poble, etc. En darrer lloc és l’espai  on s’acompleix un esdeveniment o un fet, la representació d’una obra teatral. Hi implica a moltes persones, circumstàncies i conceptes que tenen una cosa en comú. Gaudir del teatre.

Les persones amants del teatre o de qualsevol de les activitats o espais relacionats amb ell el defensen com actiu de salut, i consideren que s’ha de promocionar perquè proporciona salut i benestar, a nivell individual, grupal i comunitari. Segur que tenen raó.

Mª Antònia Bonany Pagès
Metgessa
Grup recerca. Grup de treball de Promoció de la Salut de Girona

Bibliografia.

  1. Actius i salut https://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pinsap/Accions-eines-i-projectes-relacionats/actius-i-salut/index.html
  2. Teatre. https://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=Teatre

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Lactància materna, bimaternitat i amor

Recordo les meves inquietuds quan esperava l’arribada del teu germà. Si em despertaria a la nit quan plorés, si sabria què li passava a cada