salut_i_Bellesa

Comparteix aquesta entrada

Salut i bellesa


El nostre cos ens pot preocupar tant per motius de salut com perquè compleixi amb els estàndards de bellesa. La bellesa és la nostra imatge subjectiva del cos, quasi sempre influenciada per factors externs. Complir amb un cànon estandarditzat pot provocar conductes errònies que afectin els dos aspectes.
Remodelar el cos per tenir-lo més bell pot repercutir negativament en la salut física i la mental.

El benestar emocional se’n pot veure ressentit. Les influències del mitjans de comunicació i de les xarxes socials, amb missatges de pràctiques d’esport titàniques i de dietes de vegades tant originals com perilloses, les poden afectar de vegades greument i irreversible.
Un cos sa no té perquè ser un cos perfecte. Per això s’ha de defugir de massa hores de gimnàs i de certes pràctiques de cirurgia estètica. Un cos sa i bell està ben alimentat i en forma. Es pot assolir fent exercici físic racional, a la ciutat o a la natura, sempre tenint en compte els nostres gustos i les nostres possibilitats. Un cos sa va acompanyant d’un estat d’ànim equilibrat i positiu, d’un estat de felicitat, i no d’un estat obsessiu per una perfecció imaginària.


Salut i bellesa són importants per a totes les edats, però el grup més vulnerable és el de la gent jove. A ells els preocupa d’una forma especial el seu aspecte i això els pot portar a patir d’una autoestima baixa i d’unes conductes anòmales que afectin al cos i a la ment.
La bellesa és una característica personal o una idea en el nostre imaginari que dona una percepció de plaer o satisfacció, tant personal com cultural. Si la bellesa obsessiona i provoca situacions conflictives amb un mateix s’està en risc d’emmalaltir. La salut i la bellesa són conceptes dinàmics que canvien amb el pas del temps.

Mª Antònia Bonany Pagès
Metgessa.
Grup Recerca. Grup de professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

Bibliografia
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/salut/el-culte-al-cos/
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/ambits-actuació/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Salut-mental-addiccions/programa-benestar-emocional-salut-comunitaria/programa-benestar-emocional-i-salut-comunitaria-a-IAPiC.pdf
LANGLOIS, J.H.; ROGGMAN, L. «Attractive faces are only average». Psychological Science, 1, 1990, p. 115-121.
SYMONS, Donald. «Beauty is in the Eye of the Beholder. The Evolutioanry Psychology of Human Female Attractiveness». A: University of Chicago Press. Sexual Nature, Sexual Culture (en anglès). University of Chicago Press, 1995, p. 80-120.

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Viatjar millora el benestar

Són moltes les raons per recomanar qualsevol viatge, des d’una petita escapada prop de casa fins a destinacions llunyanes. La sensació de benestar que proporciona