novembre

Comparteix aquesta entrada

Salut, Empoderament i Autodeterminació en la conversa entre sanitari i pacient

A dia d’avui és ben sabut que la participació i la proactivitat del pacient envers el seu tractament, estan directament relacionades amb la seva salut i recuperació. Aquesta relació ha adquirit tanta rellevància en els últims anys, que s’han dut a terme varis estudis sobre com impulsar als pacients a que participin de forma més activa en la seva salut. Com a resultat d’aquests estudis, han sorgit termes com l’autodeterminació i l’empoderament en salut. Però, a què fan referència, exactament, aquests conceptes?

EMPODERAMENT

En l’àmbit sanitari, l’empoderament en salut és un procés mitjançant el qual les persones adquireixen un major control sobre les accions i decisions que afecten a la seva pròpia salut.

AUTODETERMINACIO

L’autodeterminació fa referència a la capacitat i autonomia de la persona per a prendre decisions sobre la seva identitat, la seva salut i el seu futur.

SALUT

En la Carta d’Ottawa, OMS (1986) es defineix a la salut com:

“La salut es crea tenint cura d’un mateix i dels demés, sent capaços de prendre decisions i d’exercir control sobre les pròpies circumstàncies vitals”.

Per tant, a partir d’aquests conceptes, s’observa que l’autodeterminació és un requisit per al desenvolupament de la salut i que l’empoderament promou l’autodeterminació.

Què podem fer directament els sanitaris per a fomentar la participació dels nostres pacients/usuaris en la seva salut?

Recordem que la conversa entre sanitari i pacient ja és en sí mateixa un instrument terapèutic.

Ja en l’antiguitat, Antifon d’Atenas (480-411 aC) concebia al procés de comunicació amb els propis pacients un recurs terapèutic essencial.

En la mateixa línia, en els estudis d’investigació sobre l’efecte placebo, la conversa entre metge i pacient es considera “un desencadenant poderós per al procés d’autocura”.

Així també, des de la perspectiva de la promoció de la salut i de la salutogènesi, aquests efectes curatius que sorgeixen de la conversa entre sanitari i pacient es poden atribuir als processos de l’empoderament, de la participació i de l’autodeterminació del pacient.

La Plataforma Austríaca “Gesundheits Kompetenz” fomenta la iniciativa de “3 preguntes per a la meva salut” per a impulsar la participació, l’empoderament i l’autodeterminació dels pacients en la conversa entre sanitari i pacient. L’objectiu final d’aquesta iniciativa és l’implicació més proactiva del pacient en el seu propi procés de salut i de recuperació.

3 PREGUNTES PER A LA MEVA SALUT

Pregunta! Tracta sobre tu.

Quan parlis amb el teu sanitari pots fer-li aquestes 3 preguntes:

  1. Què tinc?

Quin és el meu problema de salut?, Com m’afecta?, Com repercuteix en la meva vida?

2. Què puc fer?

Quines possibilitats de tractament hi ha?, Què puc fer jo?, Què he intentat fins ara?, Què m’ha ajudat?

3. Perquè ho hauria de fer?

Perquè és el tractament important per a mi?, Quina millora podria esperar?

Beneficis d’aquesta iniciativa:

  • Fer preguntes ajuda als pacients a entendre com poder prevenir o controlar enfermetats.
  • Els pacients informats estan més disposats a participar i a ser actius en el seu procés de tractament, prenen millors decisions sobre la seva salut i segueixen millor les instruccions indicades pel professional.
  • I, aquests fets, incideixen directament en la seguretat del pacient i en la qualitat d’atenció.

(Groene et al, 2012)

Per a dur a terme aquesta iniciativa, podem posar a l’abast en la nostra consulta o sala d’espera flyers, cartells o qualsevol mitjà que sigui visible per al pacient.

Alexandra Glink Lezana
Psicòloga
Grup Xarxes. Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona.

BIBLIOGRAFIA

Borrell-Carrió, F., Suchman, A. L., Epstein, R. M. (2004). The biopsychosocial model 25 years later: principles, practice, and scientific inquiry. Ann Fam Med;2(6):576-82. doi: 10.1370/afm.245. PMID: 15576544; PMCID: PMC1466742.

Österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz, ÖPGK (2019). 3 Fragen für meine Gesundheit.

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Lactància materna, bimaternitat i amor

Recordo les meves inquietuds quan esperava l’arribada del teu germà. Si em despertaria a la nit quan plorés, si sabria què li passava a cada