Comparteix aquesta entrada

Reflexions del vint-i-ú

Si un dels grans  reptes de finals de segle XX va ser obtenir aliments sans i segurs  atesa la  globalització i  les crisis alimentàries dels anys 90,  el gran repte del  principi del Segle XXI és crear una cadena alimentària que funcioni pels consumidors, els productors, el clima i el medi ambient.  El canvi a un sistema alimentari sostenible pot aportar beneficis ambientals, sanitaris i socials i econòmics i mitjans de vida sostenibles als productors d’aliments.

La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest la importància de tenir un sistema alimentari sòlid i resilient capaç de proporcionar aliments  a la població en qualsevol circumstància.

S’ha posat de manifest  la clara interrelació de  la nostra salut, els ecosistemes, les cadenes del subministrament, les pautes de consum i els límits del planeta. Hem pres consciència que els problemes de salut de gran rellevància són a nivell global, i que ens afecta a tots per igual sigui el país que sigui on vivim. Ara ja sabem que per  mantenir la nostra salut, hem de mantenir la salut del nostre planeta i així ens ho indiquen l’augment recurrent de les sequeres, les inundacions, els incendis forestals i de les noves plagues.

Actuar per a garantir la producció alimentària sostenible i segura, que redueixi la pèrdua i el malbaratament d’aliments, de dietes saludables, amb aliments frescos de proximitat, que lluiti contra el frau  al llarg de tota la cadena de subministrament, i   que vagi de la mà de la Investigació, la innovació, la tecnologia, l’intercanvi de dades i dels coneixements.

Comencem doncs.

Salut i bons aliments !

Alexandra Gonzàlez Cateura
Veterinària
Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

BIBLIOGRAFIA

“Comunicación de la comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comitè Econòmico y Social Europeo y al Comitè de las Regiones. Estrategia “de la granja a la mesa” para un sistema alimentaria justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. “ COMISIÓN EUROPEA . Bruselas 20.05.2020. COM(2020) 381 final.
Reglamento (CE) nº178/2002 del Parlamento europeo y del Consejo de 28 de gener de 2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relatives a la Seguridad alimentaria.
“Les respostes de la legislació europea a les crisis alimentàries dels anys noranta: el paper de les agències de seguretat alimentaria”. Marta Brugés Floriach. Treball final de grau. Grau de Dret curs 2016-2017.
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/determinants_de_salut/

Altres articles

dormir
Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Dormir de forma más saludable

Los humanos pasan alrededor de un tercio de sus vidas durmiendo. El sueño cumple funciones esenciales para la preservación de la salud y del rendimiento.

Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

El càstig de Zeus

Segons el mite grec, Pandora va ser la responsable d’obrir la caixa que contenia tots els mals i desgràcies i de repartir-los pel món: la