Comparteix aquesta entrada

Reflexions del vint-i-ú

Si un dels grans  reptes de finals de segle XX va ser obtenir aliments sans i segurs  atesa la  globalització i  les crisis alimentàries dels anys 90,  el gran repte del  principi del Segle XXI és crear una cadena alimentària que funcioni pels consumidors, els productors, el clima i el medi ambient.  El canvi a un sistema alimentari sostenible pot aportar beneficis ambientals, sanitaris i socials i econòmics i mitjans de vida sostenibles als productors d’aliments.

La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest la importància de tenir un sistema alimentari sòlid i resilient capaç de proporcionar aliments  a la població en qualsevol circumstància.

S’ha posat de manifest  la clara interrelació de  la nostra salut, els ecosistemes, les cadenes del subministrament, les pautes de consum i els límits del planeta. Hem pres consciència que els problemes de salut de gran rellevància són a nivell global, i que ens afecta a tots per igual sigui el país que sigui on vivim. Ara ja sabem que per  mantenir la nostra salut, hem de mantenir la salut del nostre planeta i així ens ho indiquen l’augment recurrent de les sequeres, les inundacions, els incendis forestals i de les noves plagues.

Actuar per a garantir la producció alimentària sostenible i segura, que redueixi la pèrdua i el malbaratament d’aliments, de dietes saludables, amb aliments frescos de proximitat, que lluiti contra el frau  al llarg de tota la cadena de subministrament, i   que vagi de la mà de la Investigació, la innovació, la tecnologia, l’intercanvi de dades i dels coneixements.

Comencem doncs.

Salut i bons aliments !

Alexandra Gonzàlez Cateura
Veterinària
Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

BIBLIOGRAFIA

“Comunicación de la comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comitè Econòmico y Social Europeo y al Comitè de las Regiones. Estrategia “de la granja a la mesa” para un sistema alimentaria justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. “ COMISIÓN EUROPEA . Bruselas 20.05.2020. COM(2020) 381 final.
Reglamento (CE) nº178/2002 del Parlamento europeo y del Consejo de 28 de gener de 2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relatives a la Seguridad alimentaria.
“Les respostes de la legislació europea a les crisis alimentàries dels anys noranta: el paper de les agències de seguretat alimentaria”. Marta Brugés Floriach. Treball final de grau. Grau de Dret curs 2016-2017.
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/determinants_de_salut/

Altres articles

Salut ambiental
Sin categoría
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Nous hàbits i salut pel planeta

Setembre, un dels moments simbòlics en què sentim que comença un nou cicle i ens plantegem canvis, millores, a la nostra vida. En aquest estiu