cantar

Comparteix aquesta entrada

Qui canta els seus mals espanta. Música i salut

Aquesta dita reflecteix una realitat científica. El cant, la música, l’art i la cultura són beneficiosos per a la salut. I són eines de salutogènesi.

La música sol generar benestar, reduir l’estrès, facilitar les relacions interpersonals, modular el sistema cardiovascular, l’equilibri i enfortir el sistema immunitari. Escoltar i interpretar música, sol/a i/o en companyia, aprendre a cantar, tocar un instrument o ballar, estimula les zones del cervell relacionades amb el moviment, l’atenció, el llenguatge, les emocions, la memòria i el raonament. La música pot ajudar a evocar records i emocions tot promovent el benestar emocional. Fomenta les relacions interpersonals i redueix la solitud. Té una acció beneficiosa sobre la son i el dormir. I encara podríem anar enumerant més accions beneficioses.

Però és que la  música actua sobre nosaltres, des de ben aviat. El seu bon efecte ja s’inicia en l’embaràs. I és que ens emociona, estimula el cervell i és clau per al desenvolupament de la persona. I ara, amb la música, parlarem de la veu i del cant. La veu és un instrument clau que portem incorporat en néixer.  S’utilitza de forma intuïtiva i genera grans beneficis.  Accelera el desenvolupament cerebral, sobretot en les àrees de llenguatge i lectura. Cantar augmenta la concentració, la memòria, la intel·ligència espacial i la lògica. Aprendre a tocar un instrument musical, millora l’aprenentatge de les matemàtiques. El cant millora les habilitats comunicatives en imitar sons, melodies i cançons, ajudant a adquirir més vocabulari, que es pronunciarà i s’entendrà correctament. També té un paper positiu  en el desenvolupament físic, la coordinació i la motricitat. Ajuda a desenvolupar la capacitat de gestionar millor les emocions, generar una major autoconfiança i potenciar l’autoestima.
El cant encara és més beneficiós si es fa en grup. Cantar en una coral n’és un bon exemple. Fa viure el sentiment de pertinença a un grup i amb la interrelació, neix o es potencia un sentiment d’altruisme,  d’autoconfiança, de confiança en els altres i de cooperació. Aquí es valora el treball en grup i es creix personalment tot deixant espai als companys. Aquests són uns dels motius que tinguem tantes corals arreu del nostre territori.

I com hem dit al començament i repetim ara: ‘Qui canta els seus mals espanta’ Perquè  apart de tots els beneficis físics que proporciona, genera felicitat. Cantar és doncs  una bona eina per promocionar la salut.

Mª Antònia Bonany Pagès
Metgessa. Grup de Recerca.
Grup de professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

BIBLIOGRAFIA
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/benestar-emocional/salut-i-cultura/index.html
https://www.elcugatenc.cat/opinio/72603/qui-canta-els-seus-mals-espanta
https://blogs.imasmallorca.net/majors/wp-content/uploads/2014/07/CAT%C3%80LEG-DEFINITIU.pdf

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Lactància materna, bimaternitat i amor

Recordo les meves inquietuds quan esperava l’arribada del teu germà. Si em despertaria a la nit quan plorés, si sabria què li passava a cada