neurodiversitat

Comparteix aquesta entrada

Promoció de la salut i neurodiversitat

La diversitat és positiva per a la vida, ja que fa el conjunt dels éssers més resilients i adaptables al medi. Des del punt de vista biològic el mestissatge és una forma de millorar la informació genètica de les espècies. Culturalment, la diversitat entranya certes dificultats, originades des d’instints arcaics que ens fan desconfiar del diferent i comportar-nos de manera gregària amb els semblants, sota el prejudici que és un risc per la nostra integritat exposar-nos als éssers amb què no ens identifiquem. Algunes formes de manipulació de persones i comunitats es basen tradicionalment en aquests prejudicis i pors ancestrals. Aquests dies justament molts mitjans de comunicació s’han fet ressò de l’actitud xenòfoba d’un nombre creixent d’ajuntaments que negaven, a la pràctica, el dret d’empadronament reconegut per la llei a les persones nouvingudes en situació administrativa irregular – normalment lligada a econòmicament precària. La negació de drets fonamentals és un camí que no volem ni podem recórrer, per moltes i comprensibles raons que s’esgrimeixin en contra.

Hi ha un tipus de diversitat que tot just estem començant a reconèixer i acceptar: la neurodiversitat. Tot i que la majoria de persones tinguem uns patrons de funcionament neuronal més o menys semblants, anomenat neurotípic, hi ha minories diverses en aquest aspecte que formen part de la societat, tot i que sovint amb dificultats per integrar-se i portar una vida digna i satisfactòria. Encara que no en tinguem gaire formació, els conceptes espectre autista, altes capacitats i dèficit d’atenció amb hiperactivitat són familiars a la majoria de les persones del nostre entorn, socioeconòmicament afavorit, del Nord Global. La neurodiversitat fins avui s’ha lligat al dèficit, ja que les seves formes més limitants i disfuncionals són les que han rebut més atenció, cosa necessària i comprensible. Però la realitat és un prisma de múltiples cares, i algunes d’elles tot just les estem albirant. Parlo de persones amb variants de maduració i funcionament neuronal, amb capacitat cognitiva normal o alta, que solen estar camuflades, no sense dificultats, al nostre voltant. Són companys de feina, alumnes, clients, coneguts, amics o familiars, o se’ns presenten com pacients a la consulta. Les dificultats en la comunicació efectiva de les seves percepcions i vivències i en la comprensió per part dels professionals sanitaris, poc coneixedors d’aquestes “normalitats diferents” o neuroatipicitats, constitueixen una barrera en l’adequada atenció d’aquestes persones, de la que hem de ser conscients. Justament per aprendre, enriquir-nos i promocionar la salut de tots equitativament.

El camí a recórrer és comparable al de les dones en la tradició heteropatriarcal, que ha considerat patró els símptomes, evolucions i pronòstics masculins, i com variants més o menys curioses i fins estrafolàries, sense gaire interès, les manifestacions en les persones del sexe femení (només en les funcions reproductives i de criança dels fills les dones hem tingut un rol preeminent, quin remei!). Vull dir que igual que aprenem de quina manera s’expressen majoritàriament les patologies en les dones – l’infart de miocardi que cursa amb un dolor no típic, la síndrome d’apnea-hipopnea del son que genera fatiga en lloc de somnolència – la realitat de la neurodiversitat ens envolta, i reclama uns coneixements i procediments adaptats a cada condició, que permetin a tots tenir una atenció adequada en la malaltia, però també en el desenvolupament i assoliment del màxim en salut, benestar i possibilitats de tenir una vida satisfactòria, útil i recíproca entre els Homo sapiens sapiens. Aquesta és l’espècie a què, per ara, tots pertanyem, i l’evolució de la qual és incerta i preocupant en bona part per la influència antròpica al planeta Terra.

Salut per tothom i diversitat com a riquesa són idees fonamentals pel present i futur de plenitud i sostenibilitat que desitgem i pel que treballem.

Susana Mota
Metgessa. Grup d’Actius.
Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

BIBLIOGRAFIA
Pellicano, E., Fatima, U., Hall, G. et al. A capabilities approach to understanding and supporting autistic adulthood. Nat Rev Psychol 1, 624–639 (2022) https://doi.org/10.1038/s44159-022-00099-z

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Treball Social i promoció de la salut

El Treball Social és una disciplina acadèmica que promou el canvi i el desenvolupament social, la cohesió social i l’enfortiment i l’alliberament de les persones.