Comparteix aquesta entrada

Programa pacient expert. Ajudar a empoderar les persones, aprenent a deixar fer…

La meva experiència com a referent del Programa Pacient Expert l’ABS Girona 3, m’ha aportat una visió diferent en maneres de gestionar la salut dels usuaris i la necessitat de co-responsabilitzar-los  per tal que puguin viure de forma més amplia la salut com a pròpia, experimentar i prendre les pròpies decisions en quant a aquesta.

En una societat, cada vegada més envellida, amb patologies cròniques que determinen el grau de salut en funció de les habilitats personals pel bon control, les iniciatives d’empoderament obren possibilitats de col·laboració molt amplies, que ajuden a obrir fronteres tant a l’usuari com al professional, encapsulats moltes vegades en els seus respectius rols.

El programa Pacient Expert Catalunya, fa 9 anys que es porta a terme, en aquest projecte es fomenta l’autonomia, la qualitat de vida i el grau de satisfacció de les persones, en patologies com la diabetis, l’obesitat, la insuficiència cardíaca, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, la fibromiàlgia… etc. En aquesta iniciativa, els protagonistes son el pacient expert i la resta de pacients, mitjançant l’intercanvi i la transferència de coneixements i experiències.

No ha estat fàcil fer aquest exercici de coresponsabilitzar a les persones, perquè prenguin les seves decisions, i suposo que les resistències es troben en tots dos sentits, tant el cuidador com el cuidat poden sentir dependència del seu rol. Malgrat aquest fet, el resultats ajuden avançar en el convenciment del camí correcte. La satisfacció personal i l’evolució del control de la pròpia salut i per conseqüent l’augment de l’autonomia personal i autogestió ho corroboren.

És molt important que les persones puguin prendre les decisions amb ple coneixement de causa, sabent i assumint els beneficis i perjudicis d’aquestes eleccions i que coneguin bé totes les alternatives. Els professionals tenim la responsabilitat de vetllar perquè així sigui, entenent les seves motivacions i acceptant la seva voluntat, estant disponibles per qualsevol necessitat, d’assessorament i/o ajuda, no jutjant i sempre tenint en compte el seu dret al canvi d’opinió.

Montserrat Brugués Roca
Infermera
Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

BIBLIOGRAFIA

  1. González Mestre A, Grifell Martin E. Programa Paciente Experto Institut Català de la Salut. AMF. 2009; 4(5):243-5.
  2. http://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/participacio/pacient_expert/
  3. http://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/drets_i_deures/

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Treball Social i promoció de la salut

El Treball Social és una disciplina acadèmica que promou el canvi i el desenvolupament social, la cohesió social i l’enfortiment i l’alliberament de les persones.