Comparteix aquesta entrada

La identificació d’actius personals interns com a eina d’intervenció amb infants i joves

Segons la definició de Ziglio[1] els actius en salut són: “Qualsevol factor o recurs que potencií la capacitat de les persones de les comunitats per mantenir la salut i el benestar” i inclou tot allò que té a veure amb:

  • Capacitats i coneixement
  • Passions i interessos
  • Xarxes i connexions
  • Associacions i voluntariat
  • Recursos físics i econòmics

Aquest model representa un canvi de perspectiva, un enfocament positiu en salut que té en compte riqueses i habilitats.

Aquesta proposta també permet fer un treball diferent del que habitualment duem a terme els professionals de la psicologia clínica quan fem el diagnòstic de les deficiències, debilitats i patologies, atès que ens dóna l’oportunitat de fer emergir els elements positius, reconèixer els talents, les capacitats, els interessos i les experiències dels individus. És un marc d’intervenció per posar èmfasi en els trets positius de les persones, la comunitat i la societat.

Alguns autors inclouen dins el model d’actius l’aferrament i l’estímul  del procés de desenvolupament dels infants, com a eina per desenvolupar el repte de la recuperació emocional[2].

Des de la meva visió particular de psicòloga clínica infanto-juvenil relaciono aquesta pràctica, amb la teràpia narrativa i a la seva utilització per elaborar imatges alternatives a través de l’externalització.Mitjançant la comunicació lúdica en teràpia familiar[3], tenim en compte no fomentar el problema i valorem com és d’útil que el mateix infant es vegi d’una forma agradable, al marge de la dificultat que es presenta a la sessió psicològica.

Aquest objectiu es pot dur a terme utilitzant el mapatge d’actius. La pregunta és, com podem incloure la tècnica del mapatge d’actius personals interns en un procés d’externalització narrativa, principalment entre els infants i els joves?

El projecte ASACO[4] proposa una dinàmica basada en CAP/COR/MANS com a metàfora del component cognitiu (cap), el component emocional (cor) i el component conductual  (mans):

Les preguntes a fer en una sessió de mapatge d’actius personals interns són les següents:

  • Què pots ensenyar? (CAP)
  • Què t’agradaria fer per als altres? (COR)
  • Si haguessis de regalar alguna cosa, què podries oferir? (MANS)

A través d’aquestes senzilles preguntes podem ajudar als infants i joves a tenir una mirada positiva d’ells mateixos, a descobrir les seves fortaleses i els seus valors, a veure’s de forma agradable i a conèixer-se al marge del problema que porten a consulta.

Cal, després, continuar el treball descobrint com cada un dels aspectes que han assenyalat es poden anar desenvolupant a través d’un procés d’acompanyament per construir una visió salutogènica d’ells mateixos allà on abans hi havia dolor i patiment.

Ester Mas
Psicòloga
Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona


[1] Morgan, A., Ziglio,E. Revitalising the public Health evidence base: An asseth model. A Morgan, Davies, Ziglio (editors) Healt Assets in a global context: theory, methods, action. Nova York: Springer; 2010

[2] Hernán, M., Lineros C., Morgan, A. Los activos para la salud personales, familiares y comunitarios en: Hernan, M., Morgan, A., Mena, A.L. Formación en salutogénesis y activos en salud. Series Monograficas EASP num. 51. Escuela Andaluza de Salud Pública; 2013

[3] Freeman, J, Epston, D., Lobovist, D. Terapia narrativa para niños. Barcelona: Paidós, 2001

[4] Bloc de Salut Comunitària. Recuperat a partir de: https://projecteasaco.wordpress.com/category/actius-per-a-la-salut/

Altres articles

Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

El càstig de Zeus

Segons el mite grec, Pandora va ser la responsable d’obrir la caixa que contenia tots els mals i desgràcies i de repartir-los pel món: la

Escriptura
Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

I ara, sobre què escriuré? L’escriptura i la salut

Aquesta és la pregunta que em vaig fer en responsabilitzar-me d’escriure aquest text. Però la pregunta es va contestar sola: “Escriuré sobre l’escriptura i la