Comparteix aquesta entrada

La identificació d’actius personals interns com a eina d’intervenció amb infants i joves

Segons la definició de Ziglio[1] els actius en salut són: “Qualsevol factor o recurs que potencií la capacitat de les persones de les comunitats per mantenir la salut i el benestar” i inclou tot allò que té a veure amb:

  • Capacitats i coneixement
  • Passions i interessos
  • Xarxes i connexions
  • Associacions i voluntariat
  • Recursos físics i econòmics

Aquest model representa un canvi de perspectiva, un enfocament positiu en salut que té en compte riqueses i habilitats.

Aquesta proposta també permet fer un treball diferent del que habitualment duem a terme els professionals de la psicologia clínica quan fem el diagnòstic de les deficiències, debilitats i patologies, atès que ens dóna l’oportunitat de fer emergir els elements positius, reconèixer els talents, les capacitats, els interessos i les experiències dels individus. És un marc d’intervenció per posar èmfasi en els trets positius de les persones, la comunitat i la societat.

Alguns autors inclouen dins el model d’actius l’aferrament i l’estímul  del procés de desenvolupament dels infants, com a eina per desenvolupar el repte de la recuperació emocional[2].

Des de la meva visió particular de psicòloga clínica infanto-juvenil relaciono aquesta pràctica, amb la teràpia narrativa i a la seva utilització per elaborar imatges alternatives a través de l’externalització.Mitjançant la comunicació lúdica en teràpia familiar[3], tenim en compte no fomentar el problema i valorem com és d’útil que el mateix infant es vegi d’una forma agradable, al marge de la dificultat que es presenta a la sessió psicològica.

Aquest objectiu es pot dur a terme utilitzant el mapatge d’actius. La pregunta és, com podem incloure la tècnica del mapatge d’actius personals interns en un procés d’externalització narrativa, principalment entre els infants i els joves?

El projecte ASACO[4] proposa una dinàmica basada en CAP/COR/MANS com a metàfora del component cognitiu (cap), el component emocional (cor) i el component conductual  (mans):

Les preguntes a fer en una sessió de mapatge d’actius personals interns són les següents:

  • Què pots ensenyar? (CAP)
  • Què t’agradaria fer per als altres? (COR)
  • Si haguessis de regalar alguna cosa, què podries oferir? (MANS)

A través d’aquestes senzilles preguntes podem ajudar als infants i joves a tenir una mirada positiva d’ells mateixos, a descobrir les seves fortaleses i els seus valors, a veure’s de forma agradable i a conèixer-se al marge del problema que porten a consulta.

Cal, després, continuar el treball descobrint com cada un dels aspectes que han assenyalat es poden anar desenvolupant a través d’un procés d’acompanyament per construir una visió salutogènica d’ells mateixos allà on abans hi havia dolor i patiment.

Ester Mas
Psicòloga
Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona


[1] Morgan, A., Ziglio,E. Revitalising the public Health evidence base: An asseth model. A Morgan, Davies, Ziglio (editors) Healt Assets in a global context: theory, methods, action. Nova York: Springer; 2010

[2] Hernán, M., Lineros C., Morgan, A. Los activos para la salud personales, familiares y comunitarios en: Hernan, M., Morgan, A., Mena, A.L. Formación en salutogénesis y activos en salud. Series Monograficas EASP num. 51. Escuela Andaluza de Salud Pública; 2013

[3] Freeman, J, Epston, D., Lobovist, D. Terapia narrativa para niños. Barcelona: Paidós, 2001

[4] Bloc de Salut Comunitària. Recuperat a partir de: https://projecteasaco.wordpress.com/category/actius-per-a-la-salut/

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Lactància materna, bimaternitat i amor

Recordo les meves inquietuds quan esperava l’arribada del teu germà. Si em despertaria a la nit quan plorés, si sabria què li passava a cada