Comparteix aquesta entrada

Les guies alimentàries

Una dieta saludable contribueix de forma important a una millor salut i també ajuda a combatre l’estrès. A la feina, una alimentació equilibrada i de quantitat suficient i freqüència adequada manté el nivell d’energia i millora el rendiment.

Els hàbits alimentaris es desenvolupen a la infantesa i adolescència, essent molt difícils de modificar posteriorment. La família, com a primera transmissora d’aquests hàbits,  a més de garantir la seguretat alimentària, ha de tenir uns coneixements bàsics sobre alimentació saludable que permetin l’elaboració de menús variats i equilibrats, mantenint els seus costums com a signe d’identitat.

Per a potenciar la promoció d’aquest hàbit saludable cal la participació comunitària. Amb aquesta finalitat  s’el·laboren les GUIES ALIMENTÀRIES, que traslladen aquestes recomanacions en forma d’aliments a patró dietètic, permetent aconseguir el perfil nutricional de referència.

Aquestes recomanacions, de caràcter nacional o regional,  bàsicament han de tenir en compte la situació de salut i nutrició de la població i el nivell d’accés als aliments a cada país.

La seva finalitat és tant la prevenció de les malalties nutricionals originades pel dèficit de consum d’energia o nutrients específics com la prevenció de les malalties cròniques no transmissibles relacionades amb una dieta inadequada i el sedentarisme, cada cop més prevalent.

Són una eina de gran utilitat per a educar i orientar la població cap a una alimentació més saludable, sempre i quant reflecteixin patrons alimentaris (més que objectius numèrics), siguin positives, estimulin l’acceptació placentera d’ingestes dietètiques adequades i vetllin perquè els patrons de consum alimentari siguin concordants amb els objectius de salut pública del país.

Amèlia Sos Sequeiro
Metgessa
Grup Difusió. Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

Bibliografia:

Guías Alimentarias basadas en alimentos. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Guías Alimentarias para la población española. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria.

Las guías alimentarias como herramientas para promover la salud. Fundación Faros Sant Joan de Déu.

Alimentación saludable. Guía para famílias. Ministerio de Sanidad.

Otras guías. Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ministerio de Sanidad.

Altres articles

dormir
Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Dormir de forma más saludable

Los humanos pasan alrededor de un tercio de sus vidas durmiendo. El sueño cumple funciones esenciales para la preservación de la salud y del rendimiento.

Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

El càstig de Zeus

Segons el mite grec, Pandora va ser la responsable d’obrir la caixa que contenia tots els mals i desgràcies i de repartir-los pel món: la