infants SXXI

Comparteix aquesta entrada

Infants del segle XXI = infants salutogènics ?!

La infància és la millor edat per adquirir bons hàbits. La pràctica d’un estil de vida saludable des de molt jove és crucial per a la prevenció de malalties en l’edat adulta i millorar la salut de la comunitat en el seu conjunt.

Amb aquesta idea, l’ Organització Mundial de la Salut, va tirar endavant l’Escola Promotora de Salut (EPS): “és aquella que proporciona unes condicions òptimes per al desenvolupament emocional, intel·lectual, físic i social” (1995), en línia amb els mecanismes per a la promoció de la salut establerts a la Carta d’Otawa de 1986.

L’EPS és un concepte més ampli que l’educació per a la salut. Engloba totes les activitats relacionades amb polítiques escolars saludables, l’entorn físic i social de l’escola, el programa d’estudis, els vincles amb la comunitat i els serveis de salut, amb l’objectiu de preparar als infants per a exercir un major control sobre la seva vida i tenir una millor percepció del seu estat de salut.

Les EPS ofereixen als seus alumnes oportunitats per construir els seus actius acadèmics i de salut, per això fan servir mètodes d’ensenyament basats en l’experiència, fan participar als alumnes activament en la creació d’experiències d’aprenentatge, faciliten la cooperació entre els alumnes,  respecten la diversitat de talents i formes d’aprenentatge, garanteixen que hi hagi comunicació entre pares, alumnes i mestres a l’hora de fixar la direcció de l’escola i generen un ambient escolar de confiança, respecte, col·laboració i apertura.

Per tal de potenciar les EPS, des de l’any 2019, el projecte europeu All@once promou  la col·laboració de  famílies, mestres i professionals de la salut, mitjançant  sessions de co-creació, per al disseny en comú de material formatiu adreçat a docents, que els hi permeti la seva capacitació en el desenvolupament d’estratègies d’educació d’hàbits i estils saludables en nens, des dels relacionats amb l’alimentació i la higiene fins els vinculats al desenvolupament de l’autoconciència i el respecte per la diversitat (cultural, religiosa, de gènere….), passant també per la promoció de l’activitat física i l’esport.

Dra. Amèlia Sos Sequeiro
Metgessa
Grup Difusió i TiC

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Treball Social i promoció de la salut

El Treball Social és una disciplina acadèmica que promou el canvi i el desenvolupament social, la cohesió social i l’enfortiment i l’alliberament de les persones.