infants SXXI

Comparteix aquesta entrada

Infants del segle XXI = infants salutogènics ?!

La infància és la millor edat per adquirir bons hàbits. La pràctica d’un estil de vida saludable des de molt jove és crucial per a la prevenció de malalties en l’edat adulta i millorar la salut de la comunitat en el seu conjunt.

Amb aquesta idea, l’ Organització Mundial de la Salut, va tirar endavant l’Escola Promotora de Salut (EPS): “és aquella que proporciona unes condicions òptimes per al desenvolupament emocional, intel·lectual, físic i social” (1995), en línia amb els mecanismes per a la promoció de la salut establerts a la Carta d’Otawa de 1986.

L’EPS és un concepte més ampli que l’educació per a la salut. Engloba totes les activitats relacionades amb polítiques escolars saludables, l’entorn físic i social de l’escola, el programa d’estudis, els vincles amb la comunitat i els serveis de salut, amb l’objectiu de preparar als infants per a exercir un major control sobre la seva vida i tenir una millor percepció del seu estat de salut.

Les EPS ofereixen als seus alumnes oportunitats per construir els seus actius acadèmics i de salut, per això fan servir mètodes d’ensenyament basats en l’experiència, fan participar als alumnes activament en la creació d’experiències d’aprenentatge, faciliten la cooperació entre els alumnes,  respecten la diversitat de talents i formes d’aprenentatge, garanteixen que hi hagi comunicació entre pares, alumnes i mestres a l’hora de fixar la direcció de l’escola i generen un ambient escolar de confiança, respecte, col·laboració i apertura.

Per tal de potenciar les EPS, des de l’any 2019, el projecte europeu All@once promou  la col·laboració de  famílies, mestres i professionals de la salut, mitjançant  sessions de co-creació, per al disseny en comú de material formatiu adreçat a docents, que els hi permeti la seva capacitació en el desenvolupament d’estratègies d’educació d’hàbits i estils saludables en nens, des dels relacionats amb l’alimentació i la higiene fins els vinculats al desenvolupament de l’autoconciència i el respecte per la diversitat (cultural, religiosa, de gènere….), passant també per la promoció de l’activitat física i l’esport.

Dra. Amèlia Sos Sequeiro
Metgessa
Grup Difusió i TiC

Altres articles

activitat
Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Com pots salvar la teva salut dels perills de seure

Les noves investigacions se sumen a un consens científic cada cop més ampli segons el qual com més temps passa una persona asseguda més curta

Dona i salut
Polítiques de Salut
silvia

Dona i salutogènesi

La promoció de la salut pot tenir diferents definicions, però totes tenen en comú que estan centrades en la persona. Des de  la seva capacitació