Comparteix aquesta entrada

L’alfabetització en salut, un determinant més de la salut

Vivim en un mon  envaït per la informació. És a l’abast de tothom però, com discernir quina és la bona i com fer-la meva?. “Tothom” no és ningú si la informació no és adoptada per cadascun de nosaltres.

L’alfabetització en salut és un concepte relativament nou de promoció de la salut, que descriu els resultats de les activitats d’educació per a la salut i la comunicació. Va sorgir de l’evidència de que un baix nivell educatiu repercuteix en la salut de les persones i en la comunitat.

Tal com refereix Sørensen, l’alfabetització en salut comporta els coneixements, la motivació i les competències per accedir a la informació de salut, comprendre-la, avaluar-la i aplicar-la amb la finalitat de formar judicis i prendre decisions sobre l’atenció de la salut, prevenció de malalties i promoció de la salut en la vida quotidiana, i  per a mantenir i promoure la qualitat de vida.

Per tant, l’alfabetització en salut és un component important per a la cerca de salut i benestar individual i de la població i s’associa amb l’estat de salut, essent considerada per la OMS un determinant més de la salut i dimensió clau de l’estratègia europea  Salut 2020

Segons aquest concepte, lluitar per la millora de l’alfabetització en salut de la població és vital per evitar desigualtats en salut i fomentar l’apoderament de la població i l’equitat. Requereix un enfocament integral de tota la societat i construir entorns més facilitadors i saludables.

Per aconseguir-ho cal desenvolupar les habilitats personals, la interacció amb l’entorn i augmentar l’apoderament individual i col·lectiu, tenint en compte especialment  a les persones més vulnerables (gent gran, persones poc alfabetitzades, amb dificultat idiomàtica o d’altres cultures…). És bàsic simplificar el nostre sistema sanitari,  integrar en aquest  l’alfabetització en salut, planificar mesures per a la seguretat del pacient, incloure als usuaris en el disseny de documents de salut escrits o d’internet… i que els professionals de la salut siguin sensibles a les persones animant-los a preguntar dubtes, adequant-se al seu nivell d’alfabetització en salut i evitant tecnicismes, des d’una relació més igualitària i centrada en la persona.

Millorar l’accés de la població a la informació de salut i la seva capacitat  d’utilitzar aquesta mateixa informació és fonamental per l’apoderament de les persones.

Elena Olabarrieta Zaro
Infermera
Grup de Professionals per la Promoció de la Salut a Girona

Per saber-ne més….

Altres articles

dormir
Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Dormir de forma más saludable

Los humanos pasan alrededor de un tercio de sus vidas durmiendo. El sueño cumple funciones esenciales para la preservación de la salud y del rendimiento.

Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

El càstig de Zeus

Segons el mite grec, Pandora va ser la responsable d’obrir la caixa que contenia tots els mals i desgràcies i de repartir-los pel món: la