Comparteix aquesta entrada

Intel·ligència emocional (I.E.) 1a. part

El terme intel·ligència emocional va entrar fortament en l’àmbit de la divulgació en psicologia l’any 1995, quan Goleman[1] va publicar l’exitós llibre anomenat justament així, Intel·ligència emocional.

Si busquem el sentit etimològic d’ambdues paraules, trobem que el terme intel·ligència “fa referència a qui sap escollir. Prové del llatí que a l’hora deriva d’inteligere: intus (“entre”) i legere (“escollir”)”[2]. Per altra banda, veiem que el mot emoció també ve del llatí movere,  que significa “moviment o impuls”, “allò que et mou cap a”, per tant és una tendència a actuar”[3].

Partint d’aquest sentit lingüístic original la “intel·ligència  emocional” seria allò que ens impulsa o ens mou a escollir correctament.

Anem a veure si aquesta idea concorda amb la definició actual d’IE.

L’any 1983 H. Gardner[4] és qui introdueix el concepte d’intel·ligència emocional quan desenvolupa la teoria de les intel·ligències múltiples. Descriu l’existència de set tipus d’ intel·ligències, cosa que rebat directament la idea dominant fins aquell moment de que existeix una única intel·ligència.

Gardner descriu 7 tipus d’intel·ligències:

  1. Lingüística verbal
  2. Lògica matemàtica
  3. Musical
  4. Espacial
  5. Kinesico-corporal
  6. Naturalista
  7. Emocional ( I. Intrapersonal  i  I. Interpersonal)

És en els darrers dos tipus d’intel·ligències (la intrapersonal i la interpersonal) que Gardner situa la IE. Així doncs, com a intel·ligència emocional podem distingir dos àmbits, el que té que veure amb la pròpia persona i el que té a veure amb les relacions socials.

No és fins al 1998 [5] que Gardner introdueix d’un nou tipus d’intel·ligència (l’existencial) i la inclou com el 8è tipus, es refereix a les inquietuds que tenim les persones per temes essencials, com la pròpia existència, la vida i la mort, la bellesa, la bondat , la veritat…

Quan Goleman[6] desenvolupa el concepte d’IE a partir de la teoria de les intel·ligències múltiples descriu 5 grans esferes o competències que es desglossen de la següent manera:

Intel·ligència Intrapersonal:   1. Autoestima, autoconeixement, autoconcepte

          2. Autoregulació, gestió  emocional

          3. Automotivació

 Intel·ligència Interpersonal: 4. Consciència social

5. Habilitats socials, gestió de relacions i comunicació

Defineix IE com La capacitat de reconèixer, acceptar i canalitzar les nostres emocions per a dirigir les nostres conductes a objectius desitjats, aconseguir-ho i compartir-ho amb els altres.

Ester Mas
Psicòloga
Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona


[1] Goleman, D. Intel·ligència emocional. Barcelona: Kairós, 1996

[2] Cañizares Gil, O.; Garcia de Leaniz Sempere, C. Hazte experto en inteligencia emocional. Bilbao: Desclée De Brouner, 2015

[3] Guerri, M. Inteligencia emocional, una guia útil para mejorar tu vida. Madrid: Mestas Edicones,  2013

[4] Gardner, H. 1995 Inteligencias múltiples. La teoria en la pràctica. Barcelona: Paidós, 1995

[5] Cañizares Gil, O.; I García de Leaniz Sempere, C. Hazte experto en inteligencia emocional. Bilbao: Desclée De Brouner, 2015

[6] Goleman, D. Intel·ligència emocional. Barcelona: Kairós, 1996

Altres articles

Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

El càstig de Zeus

Segons el mite grec, Pandora va ser la responsable d’obrir la caixa que contenia tots els mals i desgràcies i de repartir-los pel món: la

Escriptura
Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

I ara, sobre què escriuré? L’escriptura i la salut

Aquesta és la pregunta que em vaig fer en responsabilitzar-me d’escriure aquest text. Però la pregunta es va contestar sola: “Escriuré sobre l’escriptura i la