Comparteix aquesta entrada

Un món, una salut

S’ha de combatre la zoonosis? Com ho hauríem de fer? Aquestes són preguntes que actualment tots ens fem. La grip, la grip aviar, l’ébole, la zika, entre d’altres, són agents infecciosos coneguts, però en desconeixem el seu origen. Combatre aquestes malalties és responsabilitat de metges, infermers, farmacèutics, veterinaris… ha de ser una lluita multidisciplinar.

Un 62% de les malalties infeccioses que provenen dels animals són capaces de ser transmeses als humans.

Coneixeu l’origen de l’Helicobacter pylori? Doncs és l’ovella. I d’on prové la tuberculosis? De les cabres. També trobem que l’origen de la salmonel·la és dels rèptils; de la tos ferina, els porcs;  del xarampió, les vaques; del HIV-1, els ximpanzés; i del HIV-2, el mono mangabey. El més conegut és l’origen de la pesta bubònica, que com en tots els casos anteriors, també és animal. A l’edat mitjana aquesta malaltia va matar a molta gent degut a la poca higiene del moment, dels petits rosegadors, de les puces i d’un clima desfavorable. No obstant això, avui en dia continuem trobant malalties emergents que fan de la zoonosis un problema greu. L’augment del nombre de viatgers, les zones amb malnutrició, l’envelliment de la població, l’expansió d’animals transmissors de malalteis, etc. són factors que posen el sistema immunològic de les persones en una situació delicada.

Així, per què no ens fan tanta por com ens haurien de fer? Perquè hem de donar gràcies als antibiòtics. Malgrat tot, ja trobem bactèries resistents als antibiòtics i la OMS ens adverteix del creixement d’aquesta resistència. Per aquesta raó, cal prendre mesures de forma coordinada entre tots els equips de professionals i que reflexionem sobre l’ús adequat dels antibiòtics en tots els sectors de la ramaderia i també el seu ús en les persones. En molts casos no s’utilitzen els antibiòtics en les seves dosis adequades ni el temps adequat i això crea mutants resistents.

Per contra, els nens i nenes que viuen amb animals tenen menys atòpies, menys asmes, menys malalties autoimmunes i menys càncers, ja que el seu sistema immunològic s’estimula i no emmalalteix.

Finalment, també hem de pensar en quin paper juguen els laboratoris.

Article extret de la “Conferència sobre promoció de la salut” al Col·legi de Veterinaris de Girona a càrrec del Dr. Fernando Fariñas, director de l’Institut d’immunologia clínica i malalties infeccioses.

Juli Sunyer
Veterinari
Grup de Recerca. Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

Altres articles

Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

El càstig de Zeus

Segons el mite grec, Pandora va ser la responsable d’obrir la caixa que contenia tots els mals i desgràcies i de repartir-los pel món: la

Escriptura
Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

I ara, sobre què escriuré? L’escriptura i la salut

Aquesta és la pregunta que em vaig fer en responsabilitzar-me d’escriure aquest text. Però la pregunta es va contestar sola: “Escriuré sobre l’escriptura i la