Comparteix aquesta entrada

Consum respondable de medicaments: un hàbit saludable més?

En el decàleg d’hàbits saludables de la diputació de Barcelona hi trobem, entre altres, els relacionats amb l’alimentació, activitat física, el benestar emocional, el descans, l’oci, la cura del cos, l’afectivitat i sexualitat, la prevenció, el tabac i alcohol i finalment el consum de substàncies, on s’inclou  el consum responsable de medicaments.

A què es refereix aquest consum responsable?

El consum de medicaments ha de ser adequat per tal que sigui un instrument eficaç de salut. Un consum inadequat pot comportar intoxicacions, dependència o addiccions, falta d’efectivitat, augment de la resistència antibiòtica, polifarmàcia , interaccions farmacològiques, errors de medicació, etc.

Segons l’enquesta de salut de Catalunya (ESCA) del 2016, el 61,8% de les persones de 15 anys o més han pres algun medicament en els darrers dos dies (53,9% els homes i 69,3% les dones), fet que ens demostra la nostra relació diària i continuada amb els medicaments i  que es va incrementant a mida que augmenta l’edat.

Alguns consells per fomentar aquest consum responsable serien:

-Cal seguir exclusivament el tractament indicat pel vostre metge o metgessa.

-Cal evitar tenir medicaments que ja no preneu. Els podeu dipositar en els punts SIGRE i així també estareu contribuint a la gestió responsable dels residus.

-Cal disposar d’un llistat senzill i endreçat de tots els medicaments que preneu (pla de medicació personalitzat).

-Cal estar especialment alerta de l’aparició de possibles efectes adversos o interaccions entre medicaments.

-Cal evitar manipular els medicaments , millor adequar la forma farmacéutica per a cada cas.

-Si us cal, podeu utilitzar un Sistema Personalitzat de Dosificació (SPD) altrament dit “pastiller”. 

Un exemple sobre aquest empoderament de la població seria el Programa d’Educació Sanitària a la Gent Gran sobre el bon ús dels medicaments (PESGG), fruit de la col·laboració entre el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i el CatSalut. És una iniciativa que consta de xerrades informatives impartides per farmacèutics comunitaris amb l’objectiu d’augmentar el coneixement sobre l’ús dels medicaments i millorar les habilitats en el seu maneig.

Per acabar, cal  remarcar la importància de l’alfabetització en salut ja que només quan les persones obtenen coneixements poden actuar lliurement i de forma proactiva en els múltiples àmbits personals i socials i contribuir a la seva millora i desenvolupament.

Carolina Roig
Metgessa
Grup Difusió. Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

REFERÈNCIES:

https://www.diba.cat/web/salutpublica/decaleg-habits-saludables  [Consulta: 4 gener 2018].

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/estadistiques_sanitaries/enquestes/resum_executiu_esca_2016.pdf [Consulta: 4 gener 2018].

http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/informacio-i-consells/persones-i-medicaments/gent-gran/ [Consulta: 4 gener 2018].

http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/ciutadania/formacio/2017_PESGG-continguts-professionals-sanitaris.pdf [Consulta: 4 gener 2018].

http://salutaprop.org/ca/blog/l-alfabetitzacio-en-salut-que-es-i-per-que-es-tan-important [Consulta: 4 gener 2018].

http://www.sigre.es/ [Consulta: 5 gener 2018].

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Viatjar millora el benestar

Són moltes les raons per recomanar qualsevol viatge, des d’una petita escapada prop de casa fins a destinacions llunyanes. La sensació de benestar que proporciona