Comparteix aquesta entrada

Intel·ligència emocional (2a. part)

Tradicionalment, i fins a l’aparició del concepte IE a la dècada dels 90, se solia tenir molt en compte la mesura del quocient d’intel·ligència (QI) com a predictor de l’èxit en la vida.

Aquest valor es continua estudiant i analitzant, tot i que alguns resultats demostren que hi ha altres factors molt importants que afecten en el nostre desenvolupament personal. Un exemple el trobem en l’àmbit de la psicologia del treball on s’ha evidenciat que “la correlació entre Q.I. i el nivell d’eficàcia que mostren les persones en l’acompliment de la seva professió no supera el 25%”[1].

Tenint en compte aquesta dada em sorgeixen diverses preguntes:

  • Què explica el 75% restant de l’èxit laboral?
  • Aquest valor té a veure amb el desenvolupament de les diferents dimensions de la IE?
  • El desenvolupament de la IE ens pot beneficiar en altres àmbits de la nostra vida?

Us proposo que busquem informació per anar responent aquestes qüestions i que tinguem en compte algunes investigacions amb relació als beneficis de la IE en diversos àmbits (sanitari, educatiu, laboral…)[2]:

  • En l’àmbit físic, hi ha estudis que demostren la correlació entre la dificultat en la gestió de l’estrès i la probabilitat de tenir diferents malalties cardiovasculars.
  • Altres investigacions descriuen els beneficis de l’aplicació de programes de gestió emocional abans d’intervencions quirúrgiques i la seva eficàcia en la posterior recuperació dels pacients.
  • En l’àmbit laboral, els resultats dels rendiments en equips de treball on s’implanten projectes d’habilitats socio-emocionals incrementa els resultats un 56%.
  • Amb relació a les vendes, amb l’aplicació de tècniques de gestió emocional, es pot arribar a augmentar un 139% la rendibilitat d’un producte.
  • Estudis en l’àmbit de l’educació mostren resultats positius. El treball i el desenvolupament de la IE promou l’èxit acadèmic un 11% i redueix els problemes relacionats amb violència, drogues i alcohol.

El propi Goleman[3] diu que la implementació de programes d’IE ha demostrat ser un excel·lent model educatiu en el camp de l’aprenentatge socio-emocional i es considera un component fonamental d’un bon lideratge així com un element necessari per sentir-se realitzat.

Voldria afegir altres estudis amb relació a la felicitat[4] i la psicologia positiva[5]  que demostren la importància de la gestió de les nostres emocions i com es pot arribar a viure dins uns límits elevats de felicitat, fent un treball de comprensió i desenvolupament emocional.

A la vista d’aquests resultats, la resposta a les preguntes que em feia anteriorment assenyala al fet que el treball i desenvolupament de programes basats en la IE dóna molt bons resultats en diversos àmbits, no només en l’àmbit laboral, i que pot ser un promotor de l’èxit en la vida.

Ester Mas
Psicòloga
Grup Actius. Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona


[1] Goleman, D. La práctica de la Inteligencia emocional. Barcelona: Editorial Kairós, 1998

[2] Cañizares Gil, O.; I García de Leaniz Sempere, C. Hazte experto en inteligencia emocional. Bilbao: Desclée De Brouner, 2015

[3] Goleman, D. El cerebro y la inteligencia emocional. Barcelona: Edicions B, 2013

[4] Lyubomirsky,S. La ciencia de la felicidad. Barcelona: Books4pocket, 2011

[5] Seligman, M. La auténtica felicidad. Barcelona: B de Books, 2017

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Lactància materna, bimaternitat i amor

Recordo les meves inquietuds quan esperava l’arribada del teu germà. Si em despertaria a la nit quan plorés, si sabria què li passava a cada