Comparteix aquesta entrada

L’assertivitat es pot aprendre ?

L’assertivitat és una part de les habilitats socials que reuneix les conductes i pensaments que ens permeten defensar els drets de cadascú sense agredir ni ser agredit.

Es pot definir com una manera d’entendre la vida, una actitud d’autoafirmació i defensa dels nostres drets personals, permet l’expressió dels nostres sentiments, preferències, necessitats i opinions de forma adequada respectant alhora els altres.

 • Andrew Salter (1949)1  va definir l’assertivitat com un tret de personalitat i va pensar que algunes persones la tenien i d’altres no.
 • Anys després Wolpe (1958)2  i  Lazarus (1966)3 la van definir com  “l’expressió dels drets i sentiments personals”, i trobaren que quasi tothom podia ser assertiu en algunes situacions i absolutament ineficaç en d’altres.

L’ assertivitat te a veure amb el grau de maduresa de cada individu, així com amb factors emocionals i intrínsecs de la personalitat. Les persones amb una alta autoestima tendeixen a desenvolupar un major grau d’assertivitat.

Estem parlant d’assolir el que un vol a qualsevol cost?, de controlar o manipular als altres?  Rotundament NO, ni molt menys, estem parlant de respectar-nos a nosaltres mateixos i als altres. 

L’assertivitat ens ajuda a ser nosaltres mateixos, a millorar la comunicació interpersonal fent-la directa, honesta i apropiada. Es basa en dos pilars:

 • l’autoafirmació
 • l’expressió assossegada i respectuosa dels  sentiments

positius i negatius

L’ansietat bloqueja l’assertivitat.

Revisem alguns punts que ens ajudaran a millorar la nostra assertivitat:

 1. Fomentar la seguretat personal: expressar el que un sent des del “jo”
 2. Practicar l’escolta activa: Escoltar de veritat implica una atenció sincera
 3. Empatitzar amb les  emocions dels altres : comprensió
 4. Eliminar relacions tòxiques: treballar la Intel·ligència emocional 
 5. Identificar les pròpies mancances: mantenir-se en constant superació
 6. Manejar el llenguatge no verbal: coherència amb el que dic, penso i expresso
 7. Adquirir una bona gestió de les emocions :
  1. comuniques de forma  positiva?
  1. Davant situacions conflictives.  aportes un missatge constructiu?

L’assertivitat es pot aprendre, per tant es pot ensenyar. …

Ivonne Navales
Psicòloga
Grup Difusió. Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

Referències:

1- Salter, Andrew (1941). “Three techniques of autohypnosis”. Journal of General Psychology. 24 (2): 423–438. doi:10.1080/00221309.1941.10544386.

2- Wolpe, J.: La práctica de la terapia de conducta. México: Trillas, 1977.

3- Lazarus, A. A. (1983). Terapia multimodal. Ippem, Buenos Aires

4- Vicente E. Caballo, “Assertivity: Definitions and dimensions”.Pages 51-62 | Published online: 29 Apr 2014.https://doi.org/10.1080/02109395.1983.10821343

5.- Warren, N. J. y Gilner, F. H.: Measurement of positive assertive behaviors: The behavioral test of tenderness expression. Behavior Therapy, 1978, 9, 178–184

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Viatjar millora el benestar

Són moltes les raons per recomanar qualsevol viatge, des d’una petita escapada prop de casa fins a destinacions llunyanes. La sensació de benestar que proporciona