Comparteix aquesta entrada

L’assertivitat es pot aprendre ?

L’assertivitat és una part de les habilitats socials que reuneix les conductes i pensaments que ens permeten defensar els drets de cadascú sense agredir ni ser agredit.

Es pot definir com una manera d’entendre la vida, una actitud d’autoafirmació i defensa dels nostres drets personals, permet l’expressió dels nostres sentiments, preferències, necessitats i opinions de forma adequada respectant alhora els altres.

 • Andrew Salter (1949)1  va definir l’assertivitat com un tret de personalitat i va pensar que algunes persones la tenien i d’altres no.
 • Anys després Wolpe (1958)2  i  Lazarus (1966)3 la van definir com  “l’expressió dels drets i sentiments personals”, i trobaren que quasi tothom podia ser assertiu en algunes situacions i absolutament ineficaç en d’altres.

L’ assertivitat te a veure amb el grau de maduresa de cada individu, així com amb factors emocionals i intrínsecs de la personalitat. Les persones amb una alta autoestima tendeixen a desenvolupar un major grau d’assertivitat.

Estem parlant d’assolir el que un vol a qualsevol cost?, de controlar o manipular als altres?  Rotundament NO, ni molt menys, estem parlant de respectar-nos a nosaltres mateixos i als altres. 

L’assertivitat ens ajuda a ser nosaltres mateixos, a millorar la comunicació interpersonal fent-la directa, honesta i apropiada. Es basa en dos pilars:

 • l’autoafirmació
 • l’expressió assossegada i respectuosa dels  sentiments

positius i negatius

L’ansietat bloqueja l’assertivitat.

Revisem alguns punts que ens ajudaran a millorar la nostra assertivitat:

 1. Fomentar la seguretat personal: expressar el que un sent des del “jo”
 2. Practicar l’escolta activa: Escoltar de veritat implica una atenció sincera
 3. Empatitzar amb les  emocions dels altres : comprensió
 4. Eliminar relacions tòxiques: treballar la Intel·ligència emocional 
 5. Identificar les pròpies mancances: mantenir-se en constant superació
 6. Manejar el llenguatge no verbal: coherència amb el que dic, penso i expresso
 7. Adquirir una bona gestió de les emocions :
  1. comuniques de forma  positiva?
  1. Davant situacions conflictives.  aportes un missatge constructiu?

L’assertivitat es pot aprendre, per tant es pot ensenyar. …

Ivonne Navales
Psicòloga
Grup Difusió. Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

Referències:

1- Salter, Andrew (1941). “Three techniques of autohypnosis”. Journal of General Psychology. 24 (2): 423–438. doi:10.1080/00221309.1941.10544386.

2- Wolpe, J.: La práctica de la terapia de conducta. México: Trillas, 1977.

3- Lazarus, A. A. (1983). Terapia multimodal. Ippem, Buenos Aires

4- Vicente E. Caballo, “Assertivity: Definitions and dimensions”.Pages 51-62 | Published online: 29 Apr 2014.https://doi.org/10.1080/02109395.1983.10821343

5.- Warren, N. J. y Gilner, F. H.: Measurement of positive assertive behaviors: The behavioral test of tenderness expression. Behavior Therapy, 1978, 9, 178–184

Altres articles

Salut ambiental
Sin categoría
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Nous hàbits i salut pel planeta

Setembre, un dels moments simbòlics en què sentim que comença un nou cicle i ens plantegem canvis, millores, a la nostra vida. En aquest estiu