Comparteix aquesta entrada

Fem-ne !

Les conductes  saludables com l’exercici físic  fan que una persona millori la qualitat de vida i el seu benestar. Es tracta d´animar les persones  a pensar en positiu i evitar la tendència  humana natural de trobar problemes i dificultats  per escapar-se en aquest cas de realitzar activitat física.

Una de les conseqüències del sedentarisme  és l’obesitat i s’hi afegeixen altres malalties associades com la síndrome metabòlica, la diabetis, la hipertensió arterial, la cardiopatia isquèmica, l’osteoporosi…A tota aquesta eclosió de malaltia crònica   el sistema sanitari hi ha de fer front.

L ‘exercici físic pot  reduir símptomes de depressió i ansietat  i també és molt bo saber que pot millorar la capacitat mental i la memòria en el deteriorament cognitiu lleu , que és una malaltia comú en l’envelliment.

El farmacèutic, per la seva immediatesa i la seva accessibilitat,  pot promocionar la pràctica d´activitat física de forma habitual i sostinguda en el temps, tot i que si la persona pateix alguna patologia de base, caldrà una valoració prèvia per part dels professionals sanitaris de l’equip d’atenció primària que li fan el control habitual i tenen accés a la seva història clínica.

Si volem educar en la pràctica d´exercici físic  hem d´establir uns objectius realistes  i perdurables en el temps.

L´Organització Mundial de la Salut recomana realitzar un mínim a la setmana de 150 minuts  a intensitat moderada o 75 minuts intensa, o una combinació d´aquestes dues amb períodes no menors a 10 minuts .

Però aquestes recomanacions esta sent qüestionades. Avui en dia tenir una despesa  energètica baixa o molt baixa és fàcil  i cal donar importància al comportament sedentari del dia a dia.

Hem de moure’ns més i seure menys!

Yolanda Bota
Farmaceùtica
Grup Actius

BIBLIOGRAFIA

* Correu Farmacéutico febrer 2019

* Butlletí d´informació terapèutica. Vol 29,n3,2018

* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Viatjar millora el benestar

Són moltes les raons per recomanar qualsevol viatge, des d’una petita escapada prop de casa fins a destinacions llunyanes. La sensació de benestar que proporciona