Comparteix aquesta entrada

Empoderament i promoció de la salut

El verb empoderar i el seu derivat empoderament no estan recollits en les obres lexicogràfiques catalanes però s’usen abastament amb el seu sentit de “donar poder”.

Es tracta d’un calc de l’anglès  “To empower: To give official authority or legal power.

No obstant cal tenir present que el consell supervisor ha rebutjat explícitament la forma empoderament en favor de la forma apoderament : procés pel qual una persona o grup social adquireix o rep els mitjans per enfortir el seu potencial en termes econòmics , politics o socials.

Una definició molt encertada es la de Edgar Vinyals –Integrador social- Barcelona:   “Es una opció personal davant una situació adversa, és un principi polític-filosòfic  que implica llibertat per prendre les decisions que ens orienten cap al nostre futur immediat. Suposa agafar les regnes de la nostra vida i lluitar per l’augment del benestar personal i social.”

La filosofia de l’apoderament es cada vegada mes vigent:

  • En la carta de Ottawa 1986 la paraula en si mateixa no hi surt però els ingredients del concepte arranquen amb força.
  • En la declaració de Jakarta de 1997 ja se’n parla de manera oberta. Una de les prioritats establertes fou la d’incrementar la capacitat de la comunitat i l‘ apoderament dels individus.

Actualment la OMS ho defineix  com un procés a traves del qual la gent guanya un major control sobre decisions i accions que afecten a la seva salut:

– L’A. Individual es refereix a la capacitat de l’individu per prendre decisions i tenir el control sobre la seva vida.

– L’A. Comunitari inclou els individus que actuen col·lectivament per guanyar una influencia mes gran i control sobre els determinants de salut i qualitat de vida de la seva comunitat i es una meta important en l’acció de la comunitat per a la salut.

El referent teòric de tota aquesta filosofia es Paulo Freire i es qui ha desenvolupat el terme en la seva vessant mes pedagògica.

Tot sorgeix els Estats Units -en els anys 70- com una resposta activa a la ineficàcia de la política que afavoreixia a les institucions i oblidava a les persones.

Segons ell, el procés educatiu ha de ser : Acció, reflexió,acció.

Es a dir, partir de les pròpies experiències , interpretar la realitat i reaccionar. Això suposa la conscienciació de les persones ja que en tant que coneixem la situació real també ens comprometem a millorar-la.

Montse Guixeres Puig
Farmacèutica
Grup Actius. Grup de Professionals per a la promoció de la salut

Bibliografia:

Guia del autoestopista salutogenico  . B.Lindström  M.Eriksson

Empoderamiento y promoción de la salud. Mar Rodríguez Beltran

Empoderament i autodetergestionomia. Edgar Vinyals

Altres articles

Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

El càstig de Zeus

Segons el mite grec, Pandora va ser la responsable d’obrir la caixa que contenia tots els mals i desgràcies i de repartir-los pel món: la

Escriptura
Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

I ara, sobre què escriuré? L’escriptura i la salut

Aquesta és la pregunta que em vaig fer en responsabilitzar-me d’escriure aquest text. Però la pregunta es va contestar sola: “Escriuré sobre l’escriptura i la