ODS

Comparteix aquesta entrada

Els professionals de la salut i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible és un pla d’acció, aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, que adopta un seguit d’objectius globals per a erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per tothom. Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, l’energia, el consum i la producció sostenibles.

Els professionals de la Salut estem cridats a l’acció per l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), incorporant-los en els contexts professionals amb unes missions definides: amb la transmissió del coneixement, valors i competències, amb la recerca i la innovació per generar nou coneixement i noves solucions als reptes plantejats per la societat i per últim, el compromís social, que inclou el retorn a la societat del coneixement i les respostes a les problemàtiques que ja té plantejades.

En aquest context, els professionals de la Salut des del treball interdisciplinari tenim un paper rellevant en la formació d’altres professionals que vetllen per la salut de les persones, sigui l’àmbit d’actuació que sigui, per a la construcció d’un món més sostenible, just i igualitari, des de la transversalitat, la promoció de la Salut i el pensament crític. La salut en tant que dret universal té una posició central en l’agenda a través de l’ODS 3 (Salut i benestar), i està estretament relacionada amb més d’una dotzena de metes d’altres objectius, relacionades amb salut urbana, accés a medicaments i malalties no transmissibles, entre d’altres. Els ODS representen una oportunitat única per promoure la salut pública a través d’una estratègia integrada i transversal.

Es cert que la diversitat de les diferents institucions, entre elles els col·legis professionals, com la seva dimensió en número de col·legiats/-des, la localització, el pressupost, els àmbits de coneixement en termes d’alfabetització en salut, la metodologia utilitzada per fer la transferència de coneixement i el diferent compromís amb la seva comunitat, fa que les respostes siguin heterogènies.

No obstant això, el treball interdisciplinari del Grup de professionals per la Promoció de la Salut a Girona es un bon punt de partida per al treball conjunt en la consecució dels ODS.

Susana Mantas Jiménez
Psicòloga
Professionals per la Promoció de la Salut a Girona

BIBLIOGRAFIA:

UNESCO. Shaping the Future We Want. The United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005–2014). Final Report. Available online: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/ 230171e.pdf (accessed on 20 December 2016).

GUNi. Implementing the 2030 Agenda at Higher Education Institutions: Challenges and Responses; GUNi: Barcelona, Spain, 2019

Wiek, A.; Lauren, W.; Charles, L.R. Key competencies in sustainability: A reference framework for academic program development. Sustain. Sci. 2011, 6, 203–218

Haan, G. The development of ESD-related skills in supporting institutional frameworks. Int. Rev. Educ. 2010, 56, 315–328.

Martínez, A.N.; Porcelli, A.M. Sustainable (in) consumption: New challenges in the face of programmed obsolescence as a commitment to the environment and sustainability. Environ. Sustain. 2016, 14, 105–135.

Granados Sánchez, J.; Collazo, L. La comprensión y distinción de enfoques interdisciplinarios a partir de la formulación de preguntas en educación ambiental para la sostenibilidad. Enseñ. Cienc. Número Extraordin. 2017, 3125–3130

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Treball Social i promoció de la salut

El Treball Social és una disciplina acadèmica que promou el canvi i el desenvolupament social, la cohesió social i l’enfortiment i l’alliberament de les persones.