Comparteix aquesta entrada

Desigualtats en salut

L’etapa infantil es considera un període crucial per al desenvolupament d’una vida futura saludable.

La infància és una etapa de granvulnerabilitat en el qual els factors genètics i familiars interactuen amb els factors ambientals i altres determinants socials que produeixen una combinació complexa d’efectes i resultats sobre la salut del futur adult. L’OrganitzacióMundial de la Salut (OMS) ha establert l’òptim i igualitari desenvolupament d’una primera infància com un element clau pe rreduir les desigualtats en salut mundialment.

Així, la Comissió de Determinants Socials de la Salut de l’OMS ens diu que:”El desenvolupament de la primera infància, en particular el desenvolupament físic,socioemocional i lingüístic-cognitiu, determina de forma decisiva les oportunitats ala vida d’una persona i la possibilitat de gaudir d’una bona salut, ja que afecta l’adquisició de competències, l’educació i les oportunitats laborals”. Fins fa uns anys les desigualtats socials en salut infantil han estat estudiades en relació amb l’estatus socioeconòmic familiar. La classe social i el nivell educatiu dels pares i mares han estat elsindicadors més utilitzats per analitzar les desigualtats en els menors, però recentment, els canvis que les nostres societats estan experimentant per l’arribada de població immigrant, s’ha començat a utilitzar també altres exemples de desigualtats. Per tant l’ètnia i d’estatus migratori s’han convertit en característiques essencials a l’hora d’analitzar les desigualtats en salut.

I si teníem dubtes sobre la importància de treballar per disminuir aquestes desigualtats, la COVID ens fa reflexionar i fer encara més visibles les conseqüències d’aquestes.

 Un món encara més injust pels qui més ho necessiten.

Belén Pérez
Infermera
Grup Actius en salut

Arxivat com a: Determinants per la salutEtiquetat com a: Desigualtatsdeterminats socialseducació

Altres articles

dormir
Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Dormir de forma más saludable

Los humanos pasan alrededor de un tercio de sus vidas durmiendo. El sueño cumple funciones esenciales para la preservación de la salud y del rendimiento.

Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

El càstig de Zeus

Segons el mite grec, Pandora va ser la responsable d’obrir la caixa que contenia tots els mals i desgràcies i de repartir-los pel món: la