Comparteix aquesta entrada

Covid, comunicació i e-salut

Gener 2020 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) inclou l’e-Health entre “Els 13 reptes de la salut mundial d’aquesta dècada”. En l’apartat “Ús positiu de les noves tecnologies” es diu que “les noves tecnologies estan revolucionant la nostra capacitat per prevenir, diagnosticar i tractar moltes malalties”.

La crisi generada per la Covid-19 ha accelerat tot el procés de forma poc esperada.

Abans de la Covid-19 el maneig de la informació està en mans dels professionals de  la tecnologia i social media. Amb la COVID el que succeeix és que que aquest intercanvi  s’intensifica i qui pren protagonisme en el maneig de la comunicació som les persones; de forma espontània, començant a parlar entre nosaltres i a intercanviar informació al voltant de la Salud.  Com s’inicia aquest intercanvi d’informació ? per  whatsapp  preguntant què està passant,  al Trueta, a Figueres, a Barcelona… arreu.

La comunicació en aquesta realitat que vivim ha tingut una doble funció:

  • de contenció emocional en un primer moment–> què està passant?
  • en un segon lloc la seva funció ha estat compartir coneixement –> a través del mòbil hem compartit informació, com per exemple protocols d’actuació, i s’ha donat un aprenentatge.

Les TIC’s s’han convertit en imprescindibles entre professionals, i les grans aliades a l’hora d’evitar l’aïllament de molts pacients i ciutadans/es..

L’accés a les noves tecnologies també ha generat una INFODEMIA, definida per l’OMS com excés d’informació que impedeix trobar fonts fiables.

Davant d’aquest situació les empreses de tecnologia i socialmedia, han actuat amb agilitat i s’han posat al servei de l’intercanvi natural d’informació, facilitant plataformes i formacions.

La majoria de països han desenvolupat i aplicat estratègies de teleassistència que fins ara eren projectes que estaven en les basseroles. Aquest és un pas que s’ha realitzat per instaurar-se, no hi ha pas endarrere.

La salut digital ha passat de ser “el futur” a entrar a formar part indiscutible del dia a dia de molts professionals de la salut, pacients, cuidadors, familiars … i de la societat en general.

La comunicació, professional de la salut i pacient, entre pacients i familiars, o bé entre professionals, no pot ser la mateixa si és digital o analògica. El/la pacient és protagonista de  la informació, de la seva salut i és actiu en el procés. No es tracta de fer el mateix que fèiem abans però ara utilitzant un telèfon o una tablet, es tracta de canviar com ens comuniquem.  Cal aprendre estratègies i desenvolupar les competències necessàries perquè el missatge que es vulgui transmetre arribi de forma empàtica i assertiva.

Carme Carrion Ribas,  directora del Máster Universitario en Salud Digital. Investigadora del eHealth Center, planteja 4 reptes:

  • Dotar a les i els professionals de diferents disciplines amb suficients capacitats i coneixements perquè facilitin el seu ús i implementació.
  • Disposar d’eines vàlides i fiables
  • Repensar els processos comunicatius, assistencials, d’alfabetització en salut de la societat, d’alertes sanitàries.
  • Incrementar la investigació en salut digital, per poder identificar quines són les estratègies que aporten valor als ciutadans i a el sistema de salut.

Podem afegir un cinquè repte:  integrar a tots els sectors en l’e-salut, em refereixo als sectors més vulnerables, que per motius econòmics , culturals o socials no tenen accés a la comunicació digital.

Manuel Armayones fa la segën reflexió parlant de Ehealth i Salutogenesi:  «Si un ciudadano tiene acceso a sus datos puede tomar decisiones informadas sobre su salud»

Queda un camí per recórrer que requereix de pràctica i reflexió.

Ivonne Navales Rubio
Psicóloga
Grup de Professionals de Promoció de la Salut Girona

BIBLIOGRAFIA:
* Demos las gracias al Covid-19 por acercarnos el futuro de la Salud Digital.www.docnews.es Redaccion el 27/04/2020
* El eHealth Center promueve el cambio de paradigma y se centra en el origen de la salud. 2018
* Quins canvis pot provocar la crisi del coronavirus en la comunicació humana? TV3, 26/04/2020
* Las estrategias de comunicación de la Covid-19 se centran en favor de los más vulnerables. Xavi Sastre. La Vanguardia 02/05/2020
* Just What Older People Didn’t Need: More Isolation Span, L. (13/04/2020). New york times
* La tecnología, aliada de los mayores para combatir la soledad. (11/04/2020). 65 y más
* Los indígenas en el ciberespacio, Sandoval, E . A:Agricultura, sociedad y desarrollo”.Vol.10,n.2. Abril/Juny 2013.ISSN 1870-5472 [18/10/2014]

     

Altres articles

Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

El càstig de Zeus

Segons el mite grec, Pandora va ser la responsable d’obrir la caixa que contenia tots els mals i desgràcies i de repartir-los pel món: la

Escriptura
Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

I ara, sobre què escriuré? L’escriptura i la salut

Aquesta és la pregunta que em vaig fer en responsabilitzar-me d’escriure aquest text. Però la pregunta es va contestar sola: “Escriuré sobre l’escriptura i la