Comparteix aquesta entrada

La creació d’una Comunitat de pràctica com a facilitadora de la Promoció de la Salut

La creació d’una Comunitat de Pràctica com a facilitadora de la Promoció de la Salut

Els programes de promoció de la salut impliquen alguns canvis en el concepte de salut i de les actuacions professionals per part del personal dels serveis d’atenció a la salut.


Una Comunitat de pràctica la podem definir com “un grup de persones (de professionals) que, reunides de manera informal, exerceixen la mateixa activitat o responsabilitat professional i que, preocupats per un problema comú o moguts per un interès comú, aprofundeixen i comparteixen el seu coneixement i la seva perícia en aquest assumpte a través d’una interacció col·laborativa continuada, convertint els seus sabers personals en valors col·lectius que produeixen millors pràctiques “(veure el document del Govern de Canàries a https://www.gobiernodecanarias.org/ecolabora/documents/10180/59303/La+comunidad+de+practica/a1f2b1a4-90ab-4af4-8957-482ff370b863?version=1.0)

En aquest sentit, les Comunitats de Pràctica fan possible moments de “desbordament conversacional” (veure Paco Molinero a http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/publicacions_per_temes/gestio_del_coneixement/treballa_diferent.pdf)
i creen els canals entre els professionals de les organitzacions que propicien la seva col·laboració. Son espais informals que van més enllà dels organigrames i dels rols establerts en els seus llocs de treball.

Aquest desbordament és possible  gràcies a les noves possibilitats de comunicació en xarxa i les tecnologies 2.0, però sobre tot pel fet de compartir les persones participants una visió i una problemàtica compartida, en el cas, del grup de promoció de la salut de Girona, una perspectiva salutogènica i la necessitat de fer realitat aquesta perspectiva en la pròpia pràctica professional.


Les activitats del Grup de Promoció de la Salut de Girona (de les que aquesta publicació en forma part) ja estan creant un espai d’intercanvi d’experiència i coneixement entre professionals de la salut que pot ser l’inici d’una Comunitat de pràctica que optimitzaria l’eficiència del seu treball col.laboratiu.

Per tenir més informació recomanem la lectura dels següents documents sobre Comunitats de pràctica i la facilitació de processos col·laboratius del programa Compartim de la Generalitat de Catalunya:

Paco Molinero
Psicòleg


http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/llibres_per_colleccio/col_leccions_actives/programa_compartim/10_anys_programa_compartim.pdf


http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/colleccions/compartim-eines-i-processos.pdf

Altres articles

activitat
Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Com pots salvar la teva salut dels perills de seure

Les noves investigacions se sumen a un consens científic cada cop més ampli segons el qual com més temps passa una persona asseguda més curta

Dona i salut
Polítiques de Salut
silvia

Dona i salutogènesi

La promoció de la salut pot tenir diferents definicions, però totes tenen en comú que estan centrades en la persona. Des de  la seva capacitació