Comparteix aquesta entrada

Ara vivim salutogènicament?

La pràctica de la Promoció de la Salut(1)a casa -Primera part-

Està de moda la Promoció de la Salut (PS), esperem serà una moda que es quedarà. Es parla d’ella a tot els estaments polítics nacionals i mundials, s’hi inverteixen hores, programes i recursos; la gran pregunta és: Arribarà a les persones del carrer? Tindrà efectes transformadors en la vida salutogènica i el benestar del ciutadà i dels nostres col·lectius?

No podem contestar-ho encara. Ara, aquí, avui ens interessa començar per casa, d’una forma pràctica. Analitzem primer el nostre propi entorn personal, íntim. Preguntem-nos quin SOC(1)sentit de coherència intern, capacitat per afrontar i sobrepassar les situacions i recuperar l’estabilitat, el benestar– tenim i quin grau de salutogènesi personal vivim.

No oblidem, que encara que som professionals relacionats amb el món de la salut, moltes vegades no tenim bons nivells de salut integral. Cal analitzar conscientment la nostra vida, ara a la llum del coneixement salutogènic. La salut no és tan sols l’absència de malalties, ja ho sabeu, oi?. És també el benestar físic, mental, emocional, funcional, social i espiritual que experimentem cada u de nosaltres a la vida, dintre i fora de casa, a la feina, i de moment en moment. I te a veure també amb la nostra capacitat per afrontar amb èxit les noves situacions, canvis i desafiaments de la vida.

La salutogènesi i PS no han de ser un ens teòric per aplicar als altres, a la societat i ja està. Ens ha d’acompanyar sempre, ha de ser, per anar bé, el resultat en part de la pròpia experiència i comprensió; si no és així estem aplicant marcs teòrics i creences als altres suposant que funcionaran i que els comprenem. No podem aconsellar deixar de fumar als altres si nosaltres fumem, no podem ensenyar habilitats per la vida si nosaltres no les tenim mínimament adquirides o no les comprenem, no podem transmetre bé un coneixement que mai l’hem experimentat. Oi que és fàcil d’entendre? Hi esteu d’acord? Us atreviríeu a ensenyar a fer truites si mai n’heu fet? Tot això forma part del SOC(2)(3) – el sentit de coherència intern- que entre altres coses consisteix en l’alineació i coherència entre el que fem, pensem i sentim. Si hi ha distorsió, discordances en algun dels tres camps no tindrem pau ni tranquil·litat, no podrem gaudir d’una bona salut ni transmetre-ho als altres de forma efectiva.

El SOC (capacitat interna d’afrontar la vida i les seves circumstancies) es pot modificar, incrementar en base a la descoberta, observació, anàlisi, reflexió i comprensió dels fets, situacions, problemes,… que ens afecten. I que un cop han passat aquests processos analítics-reflexius queden integrats a la nostra vida per comprensió de l’experiència. No estem parlant d’una comprensió intel·lectual, ni d’un aprenentatge llibresc, parlem d’integració per experiència directa, que és molt diferent. És per tot això que tots podem comprendre que fer canvis a la vida és tan feixuc.

En cas que vulguem millorar conscientment la nostra vida personal, el nostre SOC: Primer cal adonar-nos de on podem millorar en salut (física, emocional, mental, funcional, familiar…), hem d’adonar-nos del problema, situació, circumstancia, relació, costum o hàbit que ens provoca disminució de salut, malestar, que no vol dir forçosament que estiguem malalts (encara). Després ve reconèixer i acceptar el que passa, que no és compadir-se, ni criticar-se, ni jutjar-se o justificar-se, ni tenir sentiments de culpa; és acceptar, comprendre com una realitat que existeix dins nostre i podem modificar si volem. Finalment, després de dies de donar-hi voltes i reflexionar, és fer el pas, obrir la porta on ens diem: sí, comprenc la raó, la causa, el perquè i ara sé que puc millorar, canviar aquesta situació de la meva vida… i ho faig. No es fàcil, porta temps, es diu ràpid.

La PS ben entesa i ben portada és un exercici de responsabilitat i de pressa de consciència del que sóc, del que penso, sento i faig, del que tinc i del que puc millorar i em falta. I a partir d’aquí començar a fer passos en la direcció de la millora, per què sé que m’ajudarà a millorar la meva pròpia qualitat de vida. És així com el SOC augmenta. És per això que els experts diuen que les persones amb un SOC alt tenen més bona salut; tenen habilitats i aprenentatges previs que els permeten superar les situacions i dificultats sense tant de patiment, sense emmalaltir. No és res nou, és una cosa de calaix, les cultures antigues ja ho sabien.

Creus que aquest model de vida que et presentem ara és lògic?

Jaume Maset Brugat
Infermer
Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

(1) No vol dir que sigui la única pràctica o l’única forma de viure la Promoció de la Salut

(2) Mariano Hernán, Antony Morgan, Ángel Luis Mena. Formación en salutogénesis y activos para la salud – Escuala Andaluza de Salup Publica. 2010

(3) Cita del llibre citat a (2): Antonovsky va plantejar el Sentit de la Coherència (SOC) basat en tres components principals que intervenen en la salutogènesis dels individus:

1. la comprensió del que passa,

2. la visió de les pròpies habilitats per manejar-ho

3. la capacitat de convertir el que es fa en satisfactori i significatiu per la vida (Antonovsky 1996)

Altres articles

Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

El càstig de Zeus

Segons el mite grec, Pandora va ser la responsable d’obrir la caixa que contenia tots els mals i desgràcies i de repartir-los pel món: la

Escriptura
Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

I ara, sobre què escriuré? L’escriptura i la salut

Aquesta és la pregunta que em vaig fer en responsabilitzar-me d’escriure aquest text. Però la pregunta es va contestar sola: “Escriuré sobre l’escriptura i la