entrevista

Comparteix aquesta entrada

A propòsit d’unes entrevistes

Si preguntem que en sabem de la Salut o simplement que fas tu amb la teva Salut la resposta mai és ràpida. Cuidar l’alimentació, fer exercici, descansar bé, bona higiene, mantenir hàbits saludables. De mica en mica sempre afloren més coses, la Salut depèn de molts factors. Gaudir de la vida, trobar-se bé, no estar malalt, conversar amb els amics, relacionar-se. Potenciar els recursos del nostre entorn.

Però que fas tu per la teva Salut?
El silenci és més llarg… Vaig a córrer, camino molt, menjar variat, faig esport, gimnàs, ioga.

I pel teu benestar emocional?
Arribem a reflexionar que és el que ens aporta benestar?

El grup d’entrevistes són fets just abans del tancament per Covid, abril 2020. I és un concepte, el de Benestar Emocional, que ha variat molt durant aquest període pandèmic.

Quines barreres tenim per no actuar en salut?
– La falta d’informació, l’excés d’informació, o que aquesta sigui errònia.
– Moltes vegades hi ha interessos comercials. Conflictes entre el poder econòmic-polític i la Salut.
– Els hàbits saludables són restringits per determinants socials (edat, Cultura, classe social…)
– No atenem els sectors més vulnerables de la població.
– S’haurien de fer més polítiques en salut. Falten objectius comuns. Els grans plans estratègics destinats a la població no s’acaben d’implementar per falta de recursos, per desconeixement de la població i de com arribar-hi.
– Són les petites accions, que normalment sorgeixen d’iniciatives de la població amb el suport de l’administració propera, les que funcionen més bé.
– No hi ha coordinació entre administracions, i falta de lideratge per tirar endavant els plans estratègics. – – Sorgeixen conflictes d’interès sobre qui es posa una medalla o altra. No se sap que fan els altres departaments en Promoció de la Salut. Competències poc delimitades i falta de gent preparada en PS.
– De tota manera, si que hi ha voluntat política per millorar i fer plans de Salut.
– Cada vegada hi ha més interès per part de la població de cuidar la Salut i, per tant, es busquen recursos per a la seva millora. Cada vegada hi ha més iniciatives per part de la població.

Què es proposa?
– Establir reunions de coordinació de diferents gerències
– Alinear les actuacions col·legials amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
– Avenç tecnològic i renovables.
– Coordinació intersectorial. Accions que no depenguin del sector sanitari.
– Informar a la població. Més fàcil des de llocs de proximitat, els CAP, les escoles i els ajuntaments.
– Unificar missatges i adequar-los a cada grup de població.
– Incorporar la Salut en els Plans d’Estudis
– Coneixement dels recursos de la comunitat
– Analitzar competències i funcions dels professionals
– Establir objectius i compartir resultats
– Incorporar la salut en totes les polítiques i que les indicacions vinguin de presidència i vagin cap a les – conselleries.
– Establir lideratges.
– Fer petites accions des de l’entorn proper.
– Motivar a fer Salut.

La informació descrita forma part de les entrevistes realitzades el 2020 per a l’estudi en Promoció de la Salut.

Juli Sunyer Serrat
Grup Recerca
Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Treball Social i promoció de la salut

El Treball Social és una disciplina acadèmica que promou el canvi i el desenvolupament social, la cohesió social i l’enfortiment i l’alliberament de les persones.