Comparteix aquesta entrada

La Promoció de la Salut en els llocs de treball

La Promoció de la Salut (PS) concep a la població com un tot en el context de la seva vida diària i es dirigeix ​​cap a l’acció sobre els determinants o causes de la salut; els professionals de la salut juguen un paper important en incorporar la PS en els seus àmbits de treball (Gregg i O-Hara, 2007).

Els canvis produïts en els últims anys en els entorns de treball cada vegada més globalitzats, han generat un impacte en la salut general i en el benestar en els llocs de treball. Nombrosos estudis posen l’accent en el “impacte positiu de la feina” (Köhler K ö, 2004, p.60) i l’augment de “Coneixement de la salut” (Brinkmann, 1993, p.34) en les organitzacions. Les disciplines implicades en el camp de la PS i la seguretat de les organitzacions tenen l’objectiu comú de crear organitzacions saludables.

Wilson, DeJoy, Vandenberg, Richardson i McGrath (2004) afirmen que “una organització saludable és aquella que es caracteritza pels seus esforços intencionals, sistemàtics i participatius per maximitzar el benestar dels empleats i la productivitat, proporcionant llocs de treball significatius, un ambient social i organitzacional de suport i oportunitats accessibles i equitatives per al desenvolupament de la carrera i millores de la qualitat de vida laboral “. La gestió de la salut ocupacional és l’optimització de les estructures i processos organitzacionals que tenen un impacte directe o indirecte sobre la salut dels treballadors i que a la vegada influeixen en els resultats organitzacionals.

La comunicació entre totes les unitats de l’organització és fonamental en la gestió de la salut i la seguretat organitzacional i potencia la capacitat de ser una organització saludable i que aprèn (Bauer i Jenny, 2007).

En aquest sentit, des de 1996, l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el treball (INSHT) del Govern d’Espanya, mitjançant la creació d’un Portal de PS en el treball i en col·laboració amb l’European Network for Health Promotion (ENWHP), té com a principals objectius millorar el coneixement, les habilitats i la confiança en el desenvolupament d’intervencions de Promoció de la Salut en el Treball (PST).

El projecte de PST pretén afavorir l’intercanvi de formació i coneixement a nivell nacional i europeu i desenvolupar una comunitat virtual a on el propòsit sigui aconseguir la millor salut possible a la població treballadora. Segons la ENWHP, la PST es pot aconseguir combinant activitats dirigides a millorar l’organització i les condicions de treball, promoure la participació activa i fomentar el desenvolupament individual.

En aquest sentit, resulta imprescindible aportar evidencia de les practiques dels professionals de la salut en matèria de Promoció de la Salut en els seus àmbits de treball.

Susana Mantas

Grup de recerca

Professionals per la Promoció de la Salut

BIBLIOGRAFÍA:

  • Gregg, J., y O-Hara, L. (2007). Values and principles evident in current health promotion practice. Health Promotion Journal of Australia; (18):1.
  • Kovess-Masfety, V., Murray, M., Gureje, O. et al. (2005). Evolution of our understanding of positive mental health. En: Herrman H, Saxena S, Moodie R, eds. Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice. Geneva: WHO; p.35-46.
  • Wilson,M., DeJoy, D.,Vandenberg, R.,Richardson, H. y McGrath, A. (2004). Work characteristics and employee health and well-being: Test of a model of healthy work organization. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77, 565-588.
  • Bauer, G.J. y Jenny, G.F. (2007). Development, implementation and dissemination of occupational Health Management (OHM): Putting salutogenesis into practice. En Houdmond, J. y McIntyre, S. (eds.), Occupational Health Psychology: European Perspectives and Practice; (Vol 2: 219-250). Castelo da Maia: ISMAI.
  • Mantas Jiménez, S. (2017). Sentido de coherencia, resiliencia y salud mental positiva en los profesionales de la salud del Sistema de Emergencias Médicas. Girona: Tesis Doctoral Universitat de Girona.  Disponible en: http://www.tesisenred.net/handle/10803/406045

Altres articles

dormir
Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Dormir de forma más saludable

Los humanos pasan alrededor de un tercio de sus vidas durmiendo. El sueño cumple funciones esenciales para la preservación de la salud y del rendimiento.

Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

El càstig de Zeus

Segons el mite grec, Pandora va ser la responsable d’obrir la caixa que contenia tots els mals i desgràcies i de repartir-los pel món: la