Comparteix aquesta entrada

De què parlem quan parlem d’apoderament?

El concepte “apoderar” s’utilitza des dels anys 70, quan es vinculava a moviments socials i polítics que reclamaven l’equitat. Fou a finals dels anys 80 quan Rappaport va incorporar aquest terme al marc de la psicologia comunitària, definint-lo com «el poder que exerceixen els individus sobre les seves pròpies vides, a la vegada que participen democràticament en la vida de la comunitat.» (Rappaport, 1987)

Des d’aleshores i fins el moment actual, aquest concepte ha estat incorporat per part de diversos autors, Comitès d’Experts, Organitzacions  programes, estratègies …

L’àmbit de la promoció de la salut no n’és una excepció. La pròpia definició de promoció de la salut es refereix a un procés de capacitació de les persones i comunitats per incrementar el control sobre els determinants de salut i així millorar el propi estat de salut (Nutbeam, 1998).

Apoderar una persona vol dir donar-li poder sobre sí mateixa, facultar-la per tenir un control més gran sobre les decisions que pren. En termes de promoció de la salut, implica fer partícip a cadascú en la presa de decisions sobre la seva salut, donant-li veu, escoltant-lo i facilitant-li tota aquella informació que li pugui ser necessària per resoldre les qüestions que se li puguin plantejar.

A més de l’apoderament individual, també existeix un apoderament comunitari, que implica a tots aquells que actuen col·lectivament per aconseguir una major una influència sobre els determinants de salut i la qualitat de vida en la pròpia comunitat.

Pels professionals sanitaris, aquest és un canvi en l’atenció a les persones que demana una mirada diferent, un pas endavant per superar l’actitud paternalista i un esforç per fer pacients proactius, capaços i interessats en participar en la millora de la pròpia salut.

Us hi animeu??

Sílvia Cabarrocas
Farmacèutica
Grup Difusió i TiC. Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

BIBLIOGRAFIA

* Rodríguez Beltrán M. Empoderamiento y promoción de la salud. Red de Salud 14. Junio 2009

* Arévalo Masero M. Isabel.

* Munugarren R. La responsabilidad por la propia salud. UNED. Madrid

* Santiago L. El apoderamiento como estrategia comunitaria para la promoción de la salud. Perspectivas 2000; 20:35-41.

Altres articles

Hàbits saludables
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

El càstig de Zeus

Segons el mite grec, Pandora va ser la responsable d’obrir la caixa que contenia tots els mals i desgràcies i de repartir-los pel món: la

Escriptura
Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

I ara, sobre què escriuré? L’escriptura i la salut

Aquesta és la pregunta que em vaig fer en responsabilitzar-me d’escriure aquest text. Però la pregunta es va contestar sola: “Escriuré sobre l’escriptura i la