Comparteix aquesta entrada

De què parlem quan parlem d’apoderament?

El concepte “apoderar” s’utilitza des dels anys 70, quan es vinculava a moviments socials i polítics que reclamaven l’equitat. Fou a finals dels anys 80 quan Rappaport va incorporar aquest terme al marc de la psicologia comunitària, definint-lo com «el poder que exerceixen els individus sobre les seves pròpies vides, a la vegada que participen democràticament en la vida de la comunitat.» (Rappaport, 1987)

Des d’aleshores i fins el moment actual, aquest concepte ha estat incorporat per part de diversos autors, Comitès d’Experts, Organitzacions  programes, estratègies …

L’àmbit de la promoció de la salut no n’és una excepció. La pròpia definició de promoció de la salut es refereix a un procés de capacitació de les persones i comunitats per incrementar el control sobre els determinants de salut i així millorar el propi estat de salut (Nutbeam, 1998).

Apoderar una persona vol dir donar-li poder sobre sí mateixa, facultar-la per tenir un control més gran sobre les decisions que pren. En termes de promoció de la salut, implica fer partícip a cadascú en la presa de decisions sobre la seva salut, donant-li veu, escoltant-lo i facilitant-li tota aquella informació que li pugui ser necessària per resoldre les qüestions que se li puguin plantejar.

A més de l’apoderament individual, també existeix un apoderament comunitari, que implica a tots aquells que actuen col·lectivament per aconseguir una major una influència sobre els determinants de salut i la qualitat de vida en la pròpia comunitat.

Pels professionals sanitaris, aquest és un canvi en l’atenció a les persones que demana una mirada diferent, un pas endavant per superar l’actitud paternalista i un esforç per fer pacients proactius, capaços i interessats en participar en la millora de la pròpia salut.

Us hi animeu??

Sílvia Cabarrocas
Farmacèutica
Grup Difusió i TiC. Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut a Girona

BIBLIOGRAFIA

* Rodríguez Beltrán M. Empoderamiento y promoción de la salud. Red de Salud 14. Junio 2009

* Arévalo Masero M. Isabel.

* Munugarren R. La responsabilidad por la propia salud. UNED. Madrid

* Santiago L. El apoderamiento como estrategia comunitaria para la promoción de la salud. Perspectivas 2000; 20:35-41.

Altres articles

Promoció de la salut
Equip de Professionals per la Promoció de la Salut de Girona

Lactància materna, bimaternitat i amor

Recordo les meves inquietuds quan esperava l’arribada del teu germà. Si em despertaria a la nit quan plorés, si sabria què li passava a cada