Arquitectura salutogènica: la recerca d’una societat saludable

Des que Dilani (2006) va portar el concepte de salutogènesi (Antonovsky , 1976) al disseny sanitari, ha liderat l’Acadèmia Internacional per el Disseny i Salut (International Academy for Design and Health, IADH) amb la finalitat de promoure la teoria salutogènica a l’arquitectura sanitària a tot el món. Aquesta visió és l’eix del seminari que l’Acadèmia celebra […]

Intervencions en i amb la Comunitat: Recerca i evidència

Tots coneixem frases com:“The community approach MAY be more effective than the individual in usual preventive interventions in primary care. There is a LACK OF EVIDENCE on many community interventions in primary care and FURTHER RESEARCH IS NEEDED(1). I AIXÒ PER QUÈ? El treball multidisciplinari i intersectorial amb les comunitats i la RECERCA DE L’EVIDÈNCIA […]