Treball Social i promoció de la salut

El Treball Social és una disciplina acadèmica que promou el canvi i el desenvolupament social, la cohesió social i l’enfortiment i l’alliberament de les persones. Està basada en la pràctica i els principis de justícia social, els drets humans, la responsabilitat col·lectiva i el respecte a la diversitat. Es recolza en les teories del treball […]

Desigualtats en salut

L’etapa infantil es considera un període crucial per al desenvolupament d’una vida futura saludable. La infància és una etapa de granvulnerabilitat en el qual els factors genètics i familiars interactuen amb els factors ambientals i altres determinants socials que produeixen una combinació complexa d’efectes i resultats sobre la salut del futur adult. L’OrganitzacióMundial de la […]

Infraestructures salutogèniques

Quan es vol invertir en un territori pel seu creixement econòmic es fa tot un seguit d’estudis valorables fets pels millors economistes del moment i sense discussió es porten a terme. De la mateixa manera quan estem parlant de creixement  social les polítiques estan lligades sempre als estàndards econòmics de viabilitat. Si volem avançar com […]