Grup : Investigació i Recerca

El Grup d’Investigació i Recerca dels Professionals per a la Promoció de la Salut de Girona va posar en marxa el 2017 un estudi per identificar i analitzar els factors que influencien l’aplicació de la Promoció de la Salut per part dels professionals de Farmàcia, Infermeria, Medicina, Psicologia i Veterinària de la província de Girona. 

Objectiu general de l’estudi

  • Comprendre els factors que influencien en l’aplicació de la Promoció de la Salut per part dels professionals de Farmàcia, Infermeria, Medicina, Psicologia i Veterinària de la província de Girona.

Objectius específics

  • Avaluar els coneixements, actituds i pràctiques en Promoció de la Salut dels professionals dels diferents col·legis participants.
  • Identificar els factors, barreres i facilitadors , que influencien l’aplicació de la Promoció de la Salut per part dels diferents col·legis participants.
  • Recollir propostes d’intervenció per  potenciar l’aplicació de la Promoció de Salut en la pràctica diària per part dels diferents col·legis participants.

Per tot això, es va fer un estudi qualitatiu amb 6 grups focals entre març 2017 i desembre 2018 entre els professionals dels diferents col·legis participants: 1 grup per cada col·legi i un grup multidisciplinari de tots els col·legis. En total, han participat 32 dones i 12 homes intencionadament seleccionats.

Més informació de l’estudi qualitatiu: https://academic.oup.com/eurpub/article/29/Supplement_4/ckz186.443/5623428

Actualment l’estudi està pendent de nous resultats amb una sèrie de entrevistes semiestructurades a professionals de la gestió sanitària de la província de Girona realitzades els primers dos mesos del 2020 per conèixer els seus punts de vista i analitzar-los.

Informació sobre GRUP 3: Actius en Salut