Grup : Actius en Salut

Qui som el Grup d’Actius de Salut?

El grup de treball està format per representants de cadascun dels col·legis professionals vinculats al projecte “Promoció de la Salut” iniciat per Dipsalut  l’any 2015.

La nostra finalitat com a grup d’Actius de Salut és:

Treballar i fer difusió del model d’actius i els determinants socials de la salut per tal que els professionals incorporin el concepte de BENESTAR més enllà del de malaltia.

Objectiu principal:

 • Fer conèixer, mitjançant la reflexió, que en paral·lel al model del dèficit ( que incideix  en disminuir o evitar  els factors que produeixen malestar) hi ha el model dels actius (que potencia directament els factors que aporten benestar) obrint-se una nova estratègia en el treball per la millora de la salut de la nostra població.
 • Fer difusió i distingir el concepte promoció vs prevenció.
 • Presentar el model salutogènic, el concepte dels actius personals i comunitaris per la salut i els seus fonaments des d’una vessant pràctica per al professional.

Eines:

 • Sessions teòrico-pràctiques de 90 minuts de durada amb professionals de la salut on es pretén conscienciar i fer entendre el pes dels actius en el propi benestar. Amb això fem visible el coneixement, les habilitats i capacitats que ja existeixen potenciant la seva aplicació per assolir major benestar i salut.

Què hem fet fins ara:

 • Formar-nos i participar en reunions, simposis i congressos relacionats amb Promoció de la Salut
 • Elaborar el material per fer sessions de mapatges d’actius als professionals sanitaris de Girona
 • Registrar dades de la nostra activitat (resultats, imatges i filmacions)
 • Actuacions: Sessions informatives i dinàmiques  de 90 minuts de durada en varies ABS amb el següent format:
 • Dues breus presentacions i un exercici pràctic que els permet experimentar aquest nou enfocament.
 • Són sessions promotores de salut, que tenen com objectiu apoderar als assistents del valor real dels actius a la vida quotidiana i com aquests influeixen en la nostra salut i benestar.

I el futur?

 • Aprofundir en la temàtica, fer fòrum de discussió interna i convidar a participar als companys dels nostres col·lectius professionals.
 • Donar a conèixer i potenciar la importància que tenen els actius, tant els personals com els comunitaris, fent noves sessions i adaptant-les  als diferents col·lectius sanitaris, posant-nos a disposició de qualsevol institució interessada.
 • Recavar més informació amb noves enquestes a partir de l’experiència de les sessions impartides.
 • Participar activament i col·laborar aportant informació, articles i activitats al G1 de difusió i xarxes.

Informació sobre GRUP 1: Difusió i TIC