Grup : Difusió i TIC

Qui som el Grup Difusió i TIC?

El grup de treball està format per representants de cadascún dels col.legis professionals vinculats al projecte “Promoció de la Salut” iniciat per Dipsalut  l’any 2015.

La nostra finalitat a l’entrar al món 2.0 és:

 • d’una banda facilitar als nostres companys col·legiats informació de qualitat sobre la promoció de la Salut a la nostra demarcació (cursos, seminaris, articles, etc.) per tal que entre tots puguem arribar a l’objectiu final pel qual va néixer aquests projecte: empoderar en promoció de la salut als professionals sanitaris per, en un segon terme, contribuir a la millora de la salut de les persones de les comarques gironines.
 • d’altra banda la difusió del treball interdisciplinari entre els Col·legis Professionals.

Objectiu principal:

 • La difusió del treball interdisciplinari entre els Col·legis Professionals.
 • Crear eines que facilitin la relació i comunicació intercol.legial envers la promoció de la  salut.
 • Afavorir vies de comunicació per treballar les diferents sinergies que es desperten de  la relació intercol.legial.

Eines:

Què hem fet fins ara:

 • Crear el blog.
 • Obrir el perfil i grup a facebook.
 • Obrir perfil a Twitter.
 • Gestionar xarxes socials i cercar continguts.
 • Proporcionar el logo identificatiu.
 • Crear la web.
 • Organitzar Formació pels professionals envers l’ús de les xarxes socials i les eines comunicació 2.0 (Drive, Trello, xarxes,…).

I el futur?

 • Gestionar xarxes socials i cercar continguts.
 • Gestionar web i continguts:
  • Crear un fòrum.
  • Cercar recursos i eines per a que la web sigui un lloc actiu i de referència pels professionals de la salut.

Informació sobre GRUP 2: Investigació i Recerca