Resiliència i Covid-19

En ocasions la vida ens posa a prova i ens trobem davant de situacions difícils d’afrontar i de superar: una malaltia greu, la mort d’un ésser estimat, greus problemes de feina i/o econòmics… Aquestes i moltes altres situacions poden posar al límit la nostra capacitat de resistir i fins i tot arribar a superar-les. Un […]

L’assertivitat es pot aprendre ?

L’assertivitat és una part de les habilitats socials que reuneix les conductes i pensaments que ens permeten defensar els drets de cadascú sense agredir ni ser agredit. Es pot definir com una manera d’entendre la vida, una actitud d’autoafirmació i defensa dels nostres drets personals, permet l’expressió dels nostres sentiments, preferències, necessitats i opinions de […]

Resiliència

Del llatí resiliens (saltar cap enrere, rebotar) es defineix com la capacitat de l’individu per a afrontar amb èxit una situació desfavorable o de risc, i per a recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant les circumstàncies adverses. 1,2 És un terme molt relacionat amb la psicologia positiva: benestar i satisfacció (en el passat), esperança i […]