Ètica i Promoció de la Salut

Les activitats de promoció de la la salut (PS), tant en l’àmbit col·lectiu com personal, presenten sovint interrogants ètics que sorgeixen  de la possible confusió entre fins i mitjans, biaixos comercials d’algunes polítiques de prevenció o dels conflictes entre els principis d’autonomia, beneficència (i no malficència) i  justícia, i sobretot entre el paternalisme i la […]