Empoderament i promoció de la salut

El verb empoderar i el seu derivat empoderament no estan recollits en les obres lexicogràfiques catalanes però s’usen abastament amb el seu sentit de “donar poder”. Es tracta d’un calc de l’anglès  “To empower: To give official authority or legal power.” No obstant cal tenir present que el consell supervisor ha rebutjat explícitament la forma […]