Una empresa saludable: una inversió d’èxit

La salut laboral és una qüestió important en la vida de les persones.  Tant què, un dels desafiaments del segle XXI, és la conversió de les nostres empreses en organitzacions saludables. L’OMS i la OIT (Organització Internacional del Treball)  van definir l’entorn de treball saludable com aquell en el què els treballadors i els caps […]