« Back to Glossary Index

Significa actuar en col·laboració amb individus o grups per aconseguir el seu apoderament per a la salut mobilitzant recursos humans i materials amb la finalitat de promoure i protegir la seva salut.

Fa èmfasi sobre l’important paper del personal sanitari i altres agents de salut a actuar com a catalitzadors permetent l’accés a la informació sanitària, facilitant el desenvolupament d’habilitats personals i recolzant l’accés als processos que configuren les polítiques públiques.

« Back to Glossary Index