« Back to Glossary Index

És el procés pel qual les persones adquireixen un major control sobre les decisions i accions que afecten a la seva salut.

Pot ser un procés social, cultural, psicològic o polític pel qual els individus i els grups socials son capaços d’expressar les seves necessitats, plantejar les seves preocupacions, dissenyar estratègies de participació en la presa de decisions i portar a terme accions polítiques, socials i culturals.

En aquest sentit, la promoció de la salut va dirigida a crear les millors condicions per a potenciar la relació entre els esforços dels individus i els resultats de salut que obtenen.

* Càpsula “Estratègies per gestionar el temps” https://www.youtube.com/watch?v=3tW4M3TAqas&ab_channel=ProfessionalsperlaPromoci%C3%B3delaSalutaGirona

« Back to Glossary Index