Les teràpies complementaries, una mirada des de la promoció de la salut

terapies complementaries

Les teràpies complementàries (TC) poden ser moltes i diverses, però tenen un objectiu comú: assolir l’harmonia  de tres esferes, el cos, la ment i l’esperit.  Afavoreixen una adaptació saludable a la vida. La persona es considera una unitat. El cos, la ment i l’esperit són un. Si una d’aquestes parts es desequilibra i no es corregeix es […]